Rao vặt: 1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Máy Tính Linh Kiện . 1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW.

1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW.

Tin rao 1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW được đăng vào chủ đề Máy Tính Linh Kiện, khu vực Hà Nội , thể loại Chưa xác định ngày 18/9/2010 bởi Rao Vat. 1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW đã có tất cả 2 lượt xem.
1,1tr/bo may C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW - Bản không dấu.
1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW - Bản có dấu.

Sponsored links:1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga
64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell
siêu phẳng 400.000đ1,2tr/bộ máy C2.53G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga
64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell
siêu phẳng 400.000đ1,4tr/bộ máy PIV2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga
64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell
siêu phẳng 400.000đchỉ 1,1tr/bộ máy PIV1.6G/256M/hdd 40G Main GyGa 845
/vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17"
Dell siêu phẳng 400.000đ1tr/bộ máy PIV1.5G/256M/hdd 40G Main GyGa
845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ
17" Dell siêu phẳng 400.000đHạ giá 1,5tr/bộ máy PIV2.26G/256M/hdd 40G
Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá
300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ274 Bạch Mai -1,3tr/bộ máy
C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ1,2tr/bộ games
C2.13G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ1,1tr/bộ games
C1.8G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 350.000đ 17" Dell siêu phẳng 500.000đ1,4tr/bộ games
C2.53G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đMàn hình 17" thường
300N, 17" Phẳng 400N,Samsung  793MG 650N, LCD các loại giá rẻ 14" 600N, 15: 850N, 17"giá
1,25tr, 19" giá 1,35tr bảo hành 1 đổi 1 trong 6 thángMới về LCD SIÊU
MỎNG giá rẻ 14":600N, 15" giá 850N, 17" giá 1.3tr, 19" giá 1,4triệu, 20" LCD giá
1,5 triệu, 17" thường 350.000đ, 17" phẳng 300-400.000đ hàng từ dàn games net.
Bảo hành 1 đổi 1 6 tháng397 Bạch Mai ĐT:0436273249LCD giá rẻ
15": 850n,17": 1,3triệu/c tiện làm games. net ảnh cực đẹp, đời cao mau đen giống
nhau màn Huyndai của Hàn Quốc bảo hành 1 đổi 1 từ 3-6 tháng có bán lẻ hoặc bán
từng phần ưu tiên lấy số lượng397 BẠCH MÁI MÁY CÒN MƠI
2.3triệu/bộ PIV3G/ram1G/hdd80G/vga 128M/ Main Gyga 865/ cây nguồn PIV 450w còn
bảo hành dài hạn. Có bán lẻ từng bộ2triệu/bộ C2.8/ram512M/hdd80G/vga
128M/ Main ECS S775/ cây nguồn PIV 450w còn bảo hành dài hạn. Có bán lẻ từng
bộMáy còn mới 2,7triệu/bộ PIV 3.06/ram1G/hdd80G/vga 128M/ Main ECS
S775/ cây nguồn PIV 450w còn bảo hành dài hạn. Có bán lẻ từng
bộ397 Bạch Mai- Linh kiện  mới Vỏ case
viao 170.000d, phím mới 60.000d, chuôt quang 40.000d, nhiều LM mới khác giá rẻ
397 Bạch Mai - ĐT: 0436273249397 Bạch Mai Màn 17" mới nguyên đứt cầm đồ
giá 750.000đ samsung 793MG còn bảo hành, Màn 17" SF LG hàng xuất màu ghi còn bảo
hành giá 550.000đ, Màn 17" siêu phẳng thường 400.000 đ, màn 17" các loại thường
300.000 đ - 397 BẠCH MAI ĐT:04362732492,3triệu/ bộ C
3.06/ram512G/hdd80G/vga 128M/ Main ECS S775/ cây nguồn PIV 450w còn bảo hành dài
hạn. Có bán lẻ từng bộ15 Máy 2,8triệu/ bộ PIV 3.06/ram1G/hdd80G/vga
128M/ Main ECS S775/ cây nguồn PIV 450w còn bảo hành dài hạn. Có bán lẻ từng
bộ20 màn samsung 793MG giá 900.000đ còn bảo hành dài hạn mới nguyên
giống nhau tiện làm games. net 15 Minh Khai ĐT:0436240129Bán lẻ màn
hình LCD 19" giá 1,4 triệu Bảo hành từ 3-6 tháng 1 đổi 1 Các hãng LG, Samsung,
Huyndai của hàng Hàn Quốc Ưu tiên số lượngBán 100 màn hình LCD 15"
giá 850.000đ-1triệu Bảo hành từ 3-6 tháng 1 đổi 1 Các hãng LG, Samsung, Huyndai
của hàng Hàn Quốc Ưu tiên số lượng15 Minh Khai ĐT:04.36240129Bán
100 LCD 17" giá 1,2triệu-1,4triệu Bảo hành từ 3-6 tháng 1 đổi 1 Các hãng LG,
Samsung, Huyndai của hàng Hàn Quốc Ưu tiên số lượng397 Bạch Mai 1tr/c
17" samgsung SyncMaster 793DFX còn bảo hành vẵn mới nguyên có bán lẻ từng
bộMới về 18 máy 1,8tr/bộ games PIV2.4G/256M/hdd 40G Main Biostar 845
/vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 450.000đ 17" Dell
siêu phẳng 700.000đ20 màn hình sam sung SyncMaster 17" giá 1.000.000đ/
chiếcHạ giá máy games 15 máy 1,4tr/bộ games C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa
845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 450.000đ 17" Dell
siêu phẳng 700.000đMáy games 1,2tr/bộ games PIV1.5G/ 256M/hdd 40G Main
Intel 865 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 450.000đ
17" Dell siêu phẳng 700.000đMáy games 1,4tr/bộ games PIV1.6G/ 256M/hdd
40G Main Intel 865 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá
450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đMáy games 1,5tr/bộ games PIV1.6G/
256M/hdd 40G Main Intel 865 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell
: giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đMáy còn mới 1,7tr/bộ games
PIV2.0G/ 256M/hdd 40G Main Intel 865 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn
hình 17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đ1,5tr/bộ games
C2.53G/ 256M/hdd 40G Main Intel 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đ1,4tr/bộ games
C2.4G/ 256M/hdd 40G Main Intel 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đ1,3tr/bộ games
C2.13G/ 256M/hdd 40G Main Intel 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình
17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đ1,2tr/bộ games
C1.8G/ 256M/hdd 40G Main Intel 845 /nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell
: giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 700.000đ1,5triệu/ c2,53G, ram 256 ,
hdd 40G, Asrock VG64M, nic, sound mành hình 76DF 17" siêu phẳng giá 850.000đ có
bảo hành 1 đổi 1 (máy từ game ra và mới sử dụng 18 tháng)18 máy
games giá 1,45triệu/ c2,4G, ram 256 , hdd 40G, Asrock VG64M, nic, sound mành
hình 17" giá 500.000đ có bảo hành 1 đổi 1 (máy từ game ra và mới sử dụng 14
tháng)15 Minh Khai ĐT: 046240129đầu tiên Bảo hành 1 đổi 1 trong
10 phút! giá rẻ nhất! nhiều loại máy nhất1,4 triệu bộ PIV 1,6G, ram 256
, hdd 20G, cd52X, main Intel 845 vga 32M, nic, sound màn hình 17" giá 520.000đ
có bảo hành 1 đổi 12,1 triệu/ PIV2,4G, ram 256 , hdd 40G, Asrock
VG64M, nic, sound mành hình 17" giá 500.000đ có bảo hành 1 đổi 12,6
triệu/ PIV2,8G, ram 256 , hdd 60G, Asrock VG64M, nic, sound mành hình 17" giá
500.000đ có bảo hành 1 đổi 1Bán lẻ giá 1,5triệu/ c2,4G, ram 256 , hdd
40G, Asrock VG64M, nic, sound mành hình 17" giá 500.000đ có bảo hành 1 đổi 1
(máy từ game ra và mới sử dụng 14 tháng)Bán lẻ giá 2triệu/ c2,66G, ram
256 , hdd 40G, GiGabyte VG64M, nic, sound mành hình 17" giá 500.000đ có bảo hành
1 đổi 11,3 triệu bộ PIV 1,5G, ram 256 , hdd 20G, cd52X, main Intel 845
vga 32M, nic, sound màn hình 17" giá 520.000đ có bảo hành 1 đổi 1Bán lẻ
c2,53G, ram 256 , hdd 40G, cd52X, GiGabyte VG64M, nic, sound 1,6tr mành hình 17"
giá 500.000đ có bảo hành 1 đổi 1 (máy từ game ra và mới sử dụng 12
tháng)LK mới cặp đựng máy laptop 100.000đ/c, cd 52X 110.000đ, chuột
quang 35.000đ, key 45.000đ vỏ cây PIV 160.000đ nhiều LK mới hạ giá
khácRẻ như bèo Vỏ PIV 50.000đ, key 20.000đ, nguồn PIV 70.000đ ram
1G/512/256/128M-CPU:1,2/1,8/2,26/2,4/2,8/3G- hdd các loạiCty đầu tiên
bán nhiều máy nhất - Cty đầu tiên bảo hành 1 đổi 1 trong 10 phút - Cty đầu tiên
Mua bán dàn games trên toàn quốc Cty Bao Ha chúng tôi có hàng ngàn máy đảm bảo
giá hợp lýVừa về 15 Máy games bán lẻ 1,1triệu/bộ C1.7G/Main Intel vga
rời 32M/hdd 20G/ ram 256/ sound/ nic cây PIV đẹp nguồn 350W còn bảo hành 15 Minh
Khai ĐT: 046240129Bán lẻ giá buôn 200 bộ 1,5tr/ bộ c 2,4G/hdd 40G
maxtor/ vga 64M/ main Asus xịn / ram 256M/ Sound/ nic / Nguồn PIV 350W còn bảo
hành Ưu tiên khách hàng lấy SL tiện làm games. net phòng họcLK Moi mouse
quang 35đ, key 45đ, cd 52X: 110đ, vỏ PIV 150đ, bàn di 1,5đ nhiều LK khác giá
rẻ18 máy 1,3tr/bộ c 1.8G/ram 256M/ hdd 30G/case PIV 350W/ main 845/ vga
32M còn bảo hành 15 Minh Khai 046240129Bán lẻ hay cả 12 Bộ mới
3,1triệu/bộ PIV 3G/ram 1G/ hdd 80G/case PIV 480W/ main Asrock 945/ vga 256M còn
nguyên bảo hành 274 Bạch mai ĐT: 046274662Bán bộ mới nguyên 3tr/ bộ
PIV3G/ hdd 80G/ main Intel 945/ vga 128M/ ram 512M/ còn bảo hành dài hạn mới
nguyên. Màn hình SF samsung 7500.000đ -274 Bạch Mai 046274662274
Bạch Mai: 100 Màn hình đời cao bán 450.000đ Bảo hành 1 tháng 1 đổi 1 Ưu tiên số
lượng - Màn các hãng samsung. dell. compaq.... 274 Bạch Mai
ĐT:046274662100 màn hình các loại 14", 15", 17", 19", 21" màn hình 14":
250đ 15":320đ, 17":420-500đ, SF 17":720đ, 19": 700.000đ, 19" phẳng giá 900.000đ
các loại màn hình samsung, dell, compaq, IBM lấy số lượng lớn hạ giá có bảo hành
1 thángMonitor siêu phẳng 17" dell 750.000đ/c BH 1 tháng màn mới nguyên
đời cao hàng Mỹ sản xuất 2001-2002Vừa về 40 bộ có bán lẻ 2,3tr/bộ PIV 2,4G/
vga rời 64M/ ram 256M/ hdd 40G/main chip set intel / nic sound rời cây nguồn
Micorlap còn 1 năm bảo hành. Màn hình 17" Samsung SyncMaster 753S xuất giá
650.000đ 15 Minh Khai 04624012920 bộ 2,6tr/Máy PIV 2,66G, vga 128M, S775
Main Asus xịn không on Intel 915/ Ram 512M, Hdd samsung fpt 40G/ key mouse Mới
sử dụng hơn 1 năm còn bảo hành dài hạn Đang CÓ BÁN LẺ TỪNG MÁY HOẶC TỪNG
PHẦNBán bộ mới nguyên 3tr/ bộ PIV3G/ hdd 80G/ main Intel 945/ vga 256M/
ram 512M/ còn bảo hành dài hạn mới nguyên. Màn hình SF samsung 7500.000đ
-274 Bạch Mai 046274662274 Bạch Mai bán hạ giá lẻ chủ nhật
10 Máy 2,8tr/ bộ c3G/ main Intel 945/ vga 256M/ ram 512M/ hdd 40G còn bảo hành
dài hạn mới nguyên. Màn hình SF samsung 7500.000đ -274 Bạch Mai
04627466215 Minh khai 046240129-1,4tr/ bộ C2,26/ram 256M/ hdd 40G/ vga
64M Main asrock/ nic/ sound còn 1 năm bảo hành mới nguyên. 40 màn hình Samsung
samtron 78GF mới nguyên 1.05triệu/c Còn bảo hành dài hạn. CÓ BÁN LẺ TỪNG BỘ MỘT
15 Minh Khai ĐT: 046240129 - 0903255277 www. bao ha. com. vnHạ giá thứ 7
và CN rẻ chưa từng có 200 Màn hình đời cao bán 450.000-550.000đ Bảo hành 1 tháng
1 đổi 1 Ưu tiên số lượng - Màn các hãng samsung. dell. compaq.... 15 Minh Khai
046240129100 màn hình các loại 14", 15", 17", 19", 21" màn hình 14":
250đ 15":320đ, 17":420-500đ, SF 17":720đ, 19": 700.000đ, 19" phẳng giá 900.000đ
các loại màn hình samsung, dell, compaq, IBM lấy số lượng lớn hạ giá có bảo hành
1 thángMonitor siêu phẳng 17" dell 720.000đ/c BH 1 tháng màn mới nguyên
đời cao hàng Mỹ sản xuất 2001-20021,3triệu/C 1.8G/ 256M/ hdd 30G Main
Intel 845 /nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 450.000đ 17" Dell
siêu phẳng 780.000đmonitor 17":420-500đ/ 15": 300đ/ 14" 250đ màn 17" SF
750đ các loại màn samsung, dell, compaq đời cao bảo hành dài hạnBảo hành
siêu tốc 1 đổi 1274 Bạch Mai Bán bộ mới nguyên 2,6tr/bộ PIV 2,8G, ram
512M, hdd 80G đứt từ cầm đồ ra còn bảo hành dài hạn Màn hính dell siêu phẳng giá
750.000đ Điện thoại 046274662Máy lẻ 3 bộ máy còn mới c 2,53/40G/256 giá
cả bộ 1,6triệu/ bộ. Màn hình samsung 17" giá 500.000đ Bảo hành dài hạn 1 đổi
1Bán lẻ hoặc cả dàn 12 bộ c2.0 /20G/256 giá cả bộ 1,4triệu/ Vga rời bộ.
22 màn hình Samsung Sycmaster 15" 551V giá 400.000đ/chiếc, 18 Màn 76DF giá bán
800.000đ/chiếc còn bảo hành có bán lẻ 15 Minh Khai 046240129 -Bán lẻ
hoặc cả dàn 16 bộ c 1.8/20G/256 giá cả bộ 1,3triệu/ bộ. 22 màn hình Samsung
Sycmaster 15" 551V giá 400.000đ/chiếc, 18 Màn 76DF giá bán 800.000đ/chiếc còn
bảo hành có bán lẻ 15 Minh Khai 046240129 -Bán giá TL trên 500 bộ máy tính  giá rẻ từ
500/900/1,2tr/2- 3 triệu, các thể loại cho đào tạO cho văn phòng cho gia đinh và
cho games net. Bảo hành dài hạn 1 đổi 1Bán lẻ hoặc cả 22 máy
c1,1G/20G/256M giá bán 700đ/bộ 18 bộ c 1.8/40G/256 giá cả bộ 1,4triệu/ bộ. 22
màn hình Samsung Sycmaster 15" 551V giá 400.000đ/chiếc, 18 Màn 76DF giá bán
800.000đ/chiếc còn bảo hành có bán lẻ 15 Minh Khai 046240129 -Vừa về 20
bộ c 1.7/20G/256 giá cả bộ 1,1triệu/ bộ. 22 màn hình Samsung Sycmaster 15" 551V
giá 400.000đ/chiếc, 18 Màn 76DF giá bán 800.000đ/chiếc còn bảo hành có bán lẻ 15
Minh KhaiLinh kiệnNic 30.000đ, loa may tính mới 3 cục 180.000đ,
chuột quang IBM, sony 30.000đ, bàn di 1.500đ, dây nguồn 4.000đ và rất nhiều linh
kiện khác giá hợp lý Bán dàn games, net 10 máy c1,1.c1,2G/ hdd 20G/ vga 32M/ Ram
128/ Nic/ Sound đủ bộ cây giá 900.000/bộLấy lẻ DVD giá 250.000đ, từ 10
chiếc giá 150.000đ Bảo hành từ 3-6 thángCD mới các loại 52XGiá
bán 70.000đ cho số lượng 50 chiếcGiá bán 60.000đ cho số lượng 20
chiếcGiá bán 50.000đ cho số lượng 10 chiếcChuột quang IBM, Sony mới
BH 1-3 tháng bảo hành 1 đổi 128.000đ cho số lượng 100
chiếc30.000đ cho số lượng 50 chiếc35.000đ cho số lượng 20
chiếc40.000đ cho số lượng 1 chiếcChỉ với 400.000đ/bộ cây vi tính
để học rất tốt, khảng định vẫn thành tài từ máy tính rẻ tiền nhấtMáy
đồng bộ Mỹ Compaq, IBM, Dell, HP PII 400, vga 8M, ram 64, hdd 3,2/4,3, nic, cd,
sound, case đứng rất đẹp giá buôn 400.000đ/bộBán 50 máy compaq PIII
500/550/600, vga rời 8M, ram 128, hdd 6,4, nic, cd, sound, case đứng rất đẹp giá
buôn 600.000đ/650.000đ/700.000đ/bộBán lẻ 6 máy c 1,7G, ram 256, hdd 20G,
main MSI on vga 32, nic, sound, case pIV, mouse, key giá 1,1triệu, màn hình 15"
tính riêng giá 320.000đ, 17" siêu phẳng 750.000đ, màn thường 450.000đBảo
hành siêu tốc 1 đổi 1, giải quết tất cả bảo hành sau 15 phútModem zoom
giá 450đ, Swith 16/24 giá 200đ/350đ, nguồn các loại, vỏ cây dây mạng 5đ sợi dây
dài 10M, key 20đ, mouse 15đ, webcame 6 mắt hồng ngoại 40đ, rất nhiều linh kiện
khác thanh lý từ dàn games, hdd, cpu, ram, vga, main PIII/PIV bán giá cực hợp lý
bảo hành 1 đổi 1Bán bộ PIV 2,4G, ram 256 , hdd 40G, cd52X, main Intel
845 vga rời 64, nic, sound 1.6triệu màn hình 17" giá 400.000đ có bảo hành 1 đổi
1Bán bộ PIV 1,7G, ram 256 , hdd 40G, cd52X, main Intel 845 vga roi 64M,
nic, sound 1,2triệu màn hình 17" giá 400.000đ có bảo hành 1 đổi 1Màn
hình siêu phẳng 17" 400.000đ15 Minh Khai 04.36240129397 Bach Mai
04.36273249274 Bạch Mai 04.36274662http://www.baoha.vn
Sponsored links:

Rao vặt tương tự: 1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW.

 1. 1,1tr/bộ máy C2.4G/256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW (18.9.2010).
 2. BAN HDD 40G ATA LAPTAP NHANH TRONG NGAY@@@@@@@@@@@ (23.9.2011).
 3. Card Sound Creative Sound Blaster Play - USB 2.0 (External) Giá Tốt (4.12.2009).
 4. TânThànhan - ram-main-chip-hdd-lcd giá good (20.12.2008).
 5. Giá Máy tính laptop Dell Latitude D410 RẺ NHẤT(Intel Pentium M 750 1.86Ghz, 1GB RAM, 40GB HDD, VGA Intel GMA 915 WINDOWS 7 ULTITMATE SP1 (10.9.2011).
 6. Khoi phuc du lieu HDD hong, chet co, chet mach, chay main, chay chipset, chay board, no tu... (22.8.2011).
 7. Vé máy bay Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh giá từ 845.000 (4.1.2012).
 8. 508=trung tâm bảo hành máy nước nóng ARISTON tại tphcm--gọi 08.35036873)) phục vụ nhanh 845 (1.11.2011).
 9. pa na so nic...@ Sửa máy nuoc nong quận 11 ,Sửa máy giat quận 11, 0986.117.790 (30.7.2011).
 10. Phần mềm kế toán (1tr-5tr) (31.10.2009).
 11. Bán 7610 - Lá lớn ! Còn zin chưa bung ! 1tr (28.6.2009).
 12. Việc làm hot cho sinh viên, 1tr 7/ tháng (18.6.2011).
 13. NHA 1TR 1LAU. GIA 560TR.CHINH CHU (8.4.2012).
 14. Thanh lý nhiều All in One nguyên bộ P4, LCD 15inch chỉ 1tr (2.6.2012).
 15. Văn phòng thông minh giá rẻ 1tr-1,6tr (17.5.2012).
 16. CẦN BÁN NOKIA X6_32GB MÁY CHÍNH HÃNG FBT BÁN LẠI GIÁ 1TR.9 (19.7.2011).
 17. Lắp mạng fpt miễn phí ++ Khuyến mại cực shock, tặng ngay modem +++ liên hệ 0988.438.845 (21.7.2010).
 18. pa na so nic..@, Sửa may lạnh quận Binh Tan, ĐL thành phát, SUA MAY GIAT QUAN BINH TAN (24.7.2011).
 19. hdd alpha (13.8.2010).
 20. TQ -cáp vga (16.1.2013).
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 180.76.6.227, 02 February, 2013 20:05:40 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).