Rao vat: BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU.

BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU.

Tin rao BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 17/8/2010 boi Rao Vat. BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU da co tat ca 11 luot xem.
BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU - Bản không dấu.
BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU - Bản có dấu.

Sponsored links:
Nham dap ung tot nhat nhu cau quang ba thuong hieu quy khach den nguoi tieu dung mot cach nhanh ,hieu qua , tiet kiem nhat .Cong ty chung toi xin gioi thieu  den quy khach chuong trinh  quang cao hinh anh,thuong hieu tai cac quan cafe, quan bar , nha hang …
Cong ty chúng toi xin giói thiẹu dén quý khách mo hình phát triẻn thuong hiẹu.Mo hinh nay duoc dat tai quay le tan trong quan bar cafe, doi dien voi benh vien Oto Binh Duong,rat thuan loi cho viec thu hut su chu y cua tat ca moi nguoi .Dac biet la cac khach sang trong, dang cap vao quan an uong va bao hanh Oto. Tại day bạn càng làm cho thuong hiẹu bạn phát triẻn len tàm cao và phỏ bién hon.
Cong ty chúng toi hiẹn dang có chuong trình khuyén mãi them  mọt tháng cho tát cả các gói .
-Chi tiet mo hinh:
*Hinh Anh Gan Tuong den chieu sang : Khung kinh 2 lop,  Hinh anh PP giua  , Kich thuoc 2.5m(W)x1,25m(H).
*Dat mo hinh ben canh quay tiep tan : kich thuoc 1.5m(W) x2.5m(H).
Moi Chi tiet xin lien he:
CONG TY CP DAU TU SAN XUAT VA THUONG MAI KHANH SON
ªDia Chi:32/6 Quang Trung,Phuong 8,Q.Go Vap, TP.HCM
ªDien Thoai: 08.35073262      Fax:08.62570259
ªDi Dong: 0122.355.9335(Quyen).    
Kinh chuc Doanh Nghiep cua Quy Khach ngay cang phat trien thinh vuong !
 
 
 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU.

 1. BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU (17.8.2010).
 2. Giai phap phat trien thuong hieu truc tuyen (22.12.2009).
 3. TOYOTA CAN THO, KHUYEN MAI : 57 trieu PK, 55 trieu PK, 49 trieu PK, 45 trieu PK……LIEN HE - TRI TOAN _0947 27 57 67 (26.3.2012).
 4. CBO - Dich vu Tu van xay dung va phat trien thuong hieu tren internet (15.10.2010).
 5. DANG KY TRUYEN HINH CAP HTVC HIEU QUA NHAT (12.8.2011).
 6. Lonpos Vu Tru - Tro choi kham pha doc dao & giup tre phat trien tri nao (23.12.2011).
 7. KHAI GIANG LOP VAN THU LUU TRU-THU KI VAN PHONG (18.7.2011).
 8. Dich vu ho tro gianh lai ten mien thuong hieu, theo doi mien phi ten mien! (15.12.2010).
 9. sua chua, bao tri may tinh, quang ba thuong hieu cho khach hang (20.9.2009).
 10. CHI VINH PHAT- MOT THUONG HIEU UY TIN VE IN AN VA SAN XUAT BAO BI (6.4.2011).
 11. DICH VU THIET KE WEB VA QUANG BA THUONG HIEU MIEN PHI (1.7.2009).
 12. Chuong trinh tang tai nghe phuc vu trien khai va ho tro khach hang (30.4.2011).
 13. Hien nay cong ty minh can tuyen Cong tac vienva Nhan Vien Kinh Doanh phat trien thue bao cua mobifone o Ha Noi (6.12.2010).
 14. Thiet ke WEBSITE chuyen nghiep_ Giai phap cho thuong hieu (11.2.2009).
 15. Nhan Dien Thuong Hieu De Co Buoc Dot Pha Trong Kinh Doanh Voi Thiet Ke Web! (15.2.2012).
 16. San xuat Moc khoa - Huy hieu mang thuong hieu Doanh nghiep! (9.9.2011).
 17. Pha do cong trinh hieu qua | chuyen pha do cong trinh xay dung | dich vu pha do chuyen nghiep, nhanh gon (16.9.2011).
 18. dich vu dang ky bao ho thuong hieu,nhan hieu,logo doc quyen tai viet nam (30.7.2009).
 19. Cua xep Inox Hien Thuong - Them su lua chon hieu qua cho ngoi nha ban (17.5.2012).
 20. nahnx hieu,logo, thuong hieu doc quyen (15.3.2010).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 180.76.5.10, 02 February, 2013 23:54:41 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).