Rao vat: Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN.

Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN.

Tin rao Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 16/5/2011 boi Rao Vat. Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN da co tat ca 17 luot xem.
Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN - Bản không dấu.
Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN - Bản có dấu.

Sponsored links:


CONG
TY TNHH TU VAN TAM VIET LUAT (TVL CONSULTANT)

 

Cap giay
phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN

Ho so gom: 

·        
Don de nghi cap phep thanh lap Van phong Dai
dien thuong nhan nuoc ngoai tai Viet Nam (theo mau);  

·        
Ban sao Giay chung nhan dang ky kinh doanh hoac
giay to co gia tri tuong duong;  

·        
Bao cao tai chinh co kiem toan hoac tai lieu
khac co gia tri tuong duong;  

·        
Ban sao dieu le hoat dong cua Thuong nhan nuoc
ngoai doi voi thuong nhan nuoc ngoai la cac to chuc kinh te;  

·        
Ban sao ho chieu hoac giay chung minh nhan dan
(neu la nguoi Viet Nam); Ban sao ho chieu (neu la nguoi nuoc ngoai) cua nguoi
dung dau Van phong Dai dien;  

·        
Ban sao hop dong thue dia diem dat tru so Van
phong Dai dien.

So bo ho so: 01 

Yeu cau: 

·        
La thuong nhan duoc phap luat nuoc, vung lanh
tho noi thuong nhan do thanh lap hoac dang ky kinh doanh cong nhan hop phap
 

·        
Da hoat dong khong duoi 01 nam, ke tu khi thanh
lap hoac dang ky kinh doanh hop phap o nuoc cua thuong nhan  

·        
Cac giay to do co quan nuoc ngoai co tham quyen
cap hay xac nhan doi voi ho so Van phong dai dien phai duoc hop phap hoa lanh
su theo quy dinh cua phap luat Viet Nam va dich ra tieng Viet; ban dich, ban
sao phai duoc cong chung theo quy dinh cua phap luat Viet Nam  

·        
Ban sao cac giay to do co quan co tham quyen
Viet Nam cap hay xac nhan doi voi ho so Van phong dai dien phai duoc cong chung
theo quy dinh cua phap luat Viet Nam   

Cong
ty TNHH Tu Van Tam Viet Luat
So 48, duong 5B, P. An Lac A, Q.Binh Tan, TP.HCM
Website: www.tamvietluat.com – www.tamvietluat.com.vn
Tel: 84.8. 6656 6610 – 6656 6620
Fax: 84.8. 37515789
Email: tuvan@tamvietluat.com – info@tamvietluat.com
Hotline: 0908
42 8589

 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Cap giay phep thanh lap VPDD thuong nhan nuoc ngoai tai VN.

 1. Huong dan thu tuc Xin cap giay phep cho nha thau nuoc ngoai tai Viet Nam (10.3.2012).
 2. visa, the tam tru, giay phep lao dong, tu van luat nuoc ngoai cua legalviet (28.6.2012).
 3. CONG TY TNHH THUONG MAI RELENTLESS RISE MOI THANH LAP CAN TUYEN GAP NHAN SU CHO CAC VI TRI SAU: (5.6.2012).
 4. Bo tiep muc ngoai RX350, R310, RX630, R350, RX590 gia re nhat, phuc vu tan nha, cong ty…. (2.3.2011).
 5. Dich vu giat la cao cap Bao Tam, Nhan va Tra do giat tai nha mien phi! (22.11.2010).
 6. Thanh lap doanh nghiep Giay phep +dau +MST +MSXNK tat ca chi 500.000 dong trong 16 ngay (29.10.2008).
 7. Workpermit- giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai. (27.8.2012).
 8. Phan phoi si va le hat dieu loai I - hang chuyen xuat khau ra nuoc ngoai tren toan quoc (9.12.2011).
 9. Chuyen lam giay phep thanh lap cong ty, nha hang, khach san (11.9.2009).
 10. Dang ky lap mang FPT( thang 1 ) tai nha. Mien phi lap dat, mien phi dich vu. Lap dat nhanh chong.... (28.1.2013).
 11. MASTER TRANSLATE – NHA CUNG CAP CAC DICH VU CHUYEN NGHIEP VA GIAI PHAP THIET THUC (15.6.2011).
 12. Cho thue van phong thuoc can ho cao cap tai Tang 7, toa nha F4, khu DTM Yen Hoa, Cau Giay. 3 tr / thang (13.10.2009).
 13. Can thue nha cho nguoi nuoc ngoai o (12.5.2009).
 14. Gia dat tai trung tam tp Can Tho cuc shock(Cuu Long -Nam Can Tho) (22.2.2012).
 15. CHO CAN THO ONLINE – NOI MUA BAN, RAO VAT TAI CAN THO ! (10.6.2009).
 16. Giam gia 3% danh rieng cho benh nhan ung thu tai LOHHA (1.8.2011).
 17. Giai phap phat trien thuong hieu truc tuyen (22.12.2009).
 18. IN card, bao tho, tieu de, giay khen, thiep moi, nhan hieu, tem decal....gap - lay ngay !!! (3.3.2011).
 19. Xem Tap Chi Nuoc Ngoai Mien phi 20 ngay (31.8.2012).
 20. Rao vat, tuyen dung, tim viec tai can tho www.raovatcantho.com.vn (mien phi 100%) (27.9.2009).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.17, 02 February, 2013 22:10:23 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).