Rao vat: Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE.

Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE.

Tin rao Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 3/7/2009 boi Rao Vat. Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE da co tat ca 230 luot xem.
Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE - Bản không dấu.
Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE - Bản có dấu.

Sponsored links:
THU TINH TRONG ONG NGHIEM THEO PHUONG PHAP TIEN TIEN NHAT
TY LE THANH CONG CAO LUA CHON DUOC GIOI TINH

Phoi duoc chuyen bang mot ong dàu dò plastic mong qua co tu cung vao
o tu cung nho ky thuat sieu am dan duong. Cac tui phoi sẽ duoc dat o
mot vi tri tot nhat trong o tu cung va ong duoc nhe nhang rut ra. Thong
thuong thu thuat nay khong gay dau don va benh nhan càn nam nghỉ
trong 2 gio và sau do duoc nàm viẹn them 24 gio nua
Buoc 1: Tu van va xét nghiem:
Nu:
* Thu mau (Viem gan sieu vi A, dè kháng viem gan sieu vi B,
Anti-HIV, benh lay truyen qua duong tinh duc, bẹnh sỏi, cong thúc
máu, xét nghiẹm nhóm máu, HB-typing)
* Phác dò hocmon (FSH, LH, E2, P4, Prolactin, hCG)
* Nọi soi tu cung (hysteroscopy) /- Nọi soi o bung (Laparoscopy)
Nam:
* Thu mau (Viem gan sieu vi A, dè kháng viem gan sieu vi B,
Anti-HIV, benh lay truyen qua duong tinh duc, cong thúc máu, xét
nghiẹm nhóm máu, HB-typing)
* Phác dò hocmon (FSH, LH, Testosterone)
* Tinh dịch dò hoạc láy tinh trung tù tinh hoàn
Ghi chu: Qua trinh xét nghiẹm mat 1 - 2 ngay
* Doi voi tien trinh nọi soi ỏ bung, nọi soi tu cung va láy tinh
trung tù tinh hoàn, benh nhan càn phai dạt hen truoc. De bao dam an
toan cho benh nhan, viec nọi soi ỏ bung can phai nhap vien.
Lan dén khám thu 2
Buoc 2: Kich thich sụ rung trung
* Bát dàu ke tu ngay kinh nguyẹt thu hai, thuóc Gonal-F duoc tiem hang ngay trong vong 10 - 14 ngay
Ghi chu: Benh nhan sẽ mang thuoc ve nhà sau lan dén khám thu nhat và co the dén tiem thuóc tại phong kham trong nuóc.
* Sau khi tiem xong 10 lièu thuóc Gonal-F, bẹnh nhan se duọc sieu am de xac dinh dúng thòi diẻm của viẹc lay trung.
Ghi chu: Ke tu luc nay, benh nhan sẽ can phai luu lại Bangkok trong vòng 3-5 tuan.
Buoc 3: Lay noan
* Sau khi nang duoc danh gia la da san sang, benh nhan ngung tiem
thuóc Gonal-F. Khoang 36 gio truoc khi du dinh lay trung, benh nhan
sẽ duọc tiem mot lieu Ovidrel de giúp trung dat du do truong thanh.
* Viec lay noan duoc thuc hien ma khong can phau thuat bang cach su
dung mot dau do sieu am qua duong am dao de dua kim vao buong trung.
Thu thuat nay duoc thuc hien bang cach gay te tinh mach don gian. Vi
vay, qua trinh nay khong hè gay dau va hoi phuc nhanh.
* Tinh trung cua nguoi chong duoc lay cùng vao ngay lay trúng.
Bẹnh nhan se duoc thong bao vai ngay truoc thòi diẻm càn có mạt
dẻ láy trúng và tinh trùng.
Ghi chu: Viẹc láy tinh trung va giu dong có thẻ thục hiẹn bát cú ngày nào truoc ngày lay noan.

Buoc 4: Chuan bi nọi mạc tu cung va tu cung cho viec chuyen phoi
* Estrogen va hocmon duõng thai (Progesterone) se duoc kiem tra de
dam bao rang cac dieu kien ve nọi mạc tu cung va tu cung da san sang
cho viẹc cáy ghep.
* Viẹc hút dich ben trong o xuong chau là có thẻ càn thiét trong
mot so truong bang cach nọi soi o bung de tranh lam hong qua trinh
cáy ghep do nhiem chat dich nay.
Ghi chu: De bao dam an toan cho benh nhan, viec soi ỏ bung can phai nhap vien.
Buoc 5: Nuoi cay trung bang ky thuat Blastocyst Culture (tui phoi):
* Trung va tinh trung duoc thu tinh trong mot moi truong duoc kiem
soat chat che. Khoang 5 - 6 ngay sau khi thu tinh, phoi se phat trien
den giai doan tui phoi (Blastocyst)

Buoc 6: Chuyen tui phoi:
* Phoi duoc chuyen bang mot ong dàu dò plastic mong qua co tu cung
vao o tu cung nho ky thuat sieu am dan duong. Cac tui phoi sẽ duoc dat
o mot vi tri tot nhat trong o tu cung va ong duoc nhe nhang rut ra.
Thong thuong thu thuat nay khong gay dau don va benh nhan càn nam
nghỉ trong 2 gio và sau do duoc nàm viẹn them 24 gio nua.
Buoc 7: Giu gin sau khi chuyen tui phoi
* Bẹnh nhan sẽ duọc su dung thuoc hocmon nham muc dich nang cao tỷ lẹ thành cong của qua trinh cáy ghep.
* Moi 3 ngay, cac xét nghiẹm hocmon trong mau se duoc kiem tra de theo doi tinh trang tu cung.
* 14 ngay sau khi chuyen phoi, xét nghiẹm máu sẽ duọc thuc hien
dẻ xác dịnh viẹc thụ thai. Nong do hocmon mang thai trong mau
(hCG) tang thi chung to qua trinh cáy ghep dã diẽn ra.
* Khoang 14 ngay sau khi múc hCG dau tien thẻ hiẹn, bẹnh nhan sẽ duọc thuc hien sieu am de xac dinh viec mang thai.
Cham soc tien san:
* Benh nhan se duoc chuyen sang giai doạn cham soc tien san sau khi xac dinh da co thai.
Benh vien Piyavate là noi quy tụ duọc mọt dọi
ngũ gòm hon 300 chuyen gia và bác sỹ tót nghiẹp tại các
truòng dại học y khoa danh tiéng tại Mỹ, Anh, Úc, Nhạt và
Thailand, y tá duọc dào tạo bài bản và trang thiét bị y té
tien tién nhát. Dén vói Piyavate, quý bẹnh nhan sẽ duọc cung
cáp các dịch vụ tu ván súc khỏe toàn diẹn, duọc cham sóc và
dièu trị trong mọt moi truòng than thiẹn và chuyen nghiẹp nhát.

De biet them chi tiet xin Quy khach vui long lien he voi chung toi theo dia chi sau:
BENH VIEN QUOC TE PIYAVATE BANGKOK - THAILAND
Van phong tu van tai Hanoi - VHT Travel
Room 238, 3flr, 33A Pham Ngu Lao, Hoan Kiem, Hanoi
Fax: (84 4)3.9335430
Hotline: (84) 0935.556.568
Email: suckhoe@vnholidaytravel.com / hoangtrucmai87@gmail.com
YM: vnholidaytravel
Skype: piyavate87
Website: http://www.vnholidaytravel.com / http://www.piyavate.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE.

 1. Chua benh vo sinh va hiem muon tai Benh vien quoc te PIYAVATE (3.7.2009).
 2. Benh Vien Quoc te Piyavate-Thailand (10.4.2013).
 3. Sinh con theo y muon tai PIYAVATE Thai Lan (6.10.2011).
 4. Sinh con theo y muon tai Piyavate Thai Lan (13.3.2012).
 5. Sinh con theo y muon tai PIYAVATE Thai Lan (7.3.2011).
 6. Phau thuat tham my an toan tai benh vien Quoc te Piyavate Bangkok Thai lan (8.3.2011).
 7. Piyavate - Sinh con theo y muon khong kho (7.10.2011).
 8. Dich vu van chuyen cap cuu hang khong quoc te Piyavate (1.6.2010).
 9. Qua tang sinh nhat - Y nghia khong dung o viec tang qua (29.10.2012).
 10. Viec lam qua mang tai nha(hap dan cho sinh vien) (8.10.2011).
 11. Cac loai qua tang doanh nghiep tu cong ty qua tang UVIP VIET (9.3.2011).
 12. SINH CON THEO Y MUON TY LE CHINH XAC 99% TAI PIYAVTE THAI LAN (30.3.2012).
 13. Can ban HAI PHONG,can ban TRUNG QUOC,Dich vu sua chua cac loai can - Qui khach mua tai 145 De La Thanh – Dong Da – Ha Noi (14.8.2011).
 14. Web mua ban nha dat voi tinh nang tao san duy nhat tai Viet nam (24.9.2010).
 15. Truong mam non quoc te All4Kids, Tuyen sinh nam hoc 2011, Mam non chuan quoc te (29.10.2011).
 16. The goi quoc te Uxvoiz200’ Mua 10 tang 1 (7.3.2009).
 17. Khuyen mai the goi quoc te mua 5 tang 1 (7.12.2011).
 18. Mua hang truc tuyen - qua de voi Rong Vien Dong (22.1.2011).
 19. qua tang cao cap, qua tang de ban, qua tang quang cao, qua tang nam 2011 (22.8.2011).
 20. Tuyen sinh thac sy du hoc dai hoc I-Shou Trung Quoc ( hoc trong nuoc, bang quoc te ) (23.8.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 20 June, 2014 12:17:44 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).