Rao vat: DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM.

DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM.

Tin rao DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 27/7/2011 boi Rao Vat. DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM da co tat ca 20 luot xem.
DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM - Bản không dấu.
DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY TNHH VIEN THONG FPT
Phong Kinh Doanh FPT
Holine: 0909080735
Lien he truc tiep nhan vien kinh doanh
Dang ky truc tuyen tai: 0918598010
YM! adsl_fpt_0909080735 hoac adsl_fpt_0918598010
Website: http://fpt-tphcm.com/

TRUNG TAM TU VAN, DANG KY LAP DAT MANG INTERNET – ADSL – FTTH – CAP QUANG THANH PHO HO CHI MINH


Hotline: 0909080735

Moi thong tin chi tiet vui long quay so tong dai dang ky lap mang FPT 0909080735 hoac 0918.598.010 khao sat va lam thu tuc ngay tai nha. Phuc vu 24/24– Lam viec ca thu 7 va Chu nhat
Hoac truy cap vao Website: http://fpt-tphcm.com/

[url=http://fpt-tphcm.com/]De cap nhat cac goi cuoc cung nhu thong tin moi nhat trong thang cua FPT telecom TPHCM[/url]


A. DICH VU ADSL FPT GOI CA NHAN


1)MegaYou( 6Mbps )
Cuoc tron goi 280.000VND/thang
Trong 18 thang dau duoc tru 30.000VND/thang con 250.000VND/thang.
Mien phi toan bo thiet bi, duong day.(Xem thiet bi duoc wifi Fpt cung cap)
Khach hang dong truoc 400.000VND
Neu KH da co Modem chi dong 200.000VND

2)MegaMe( 8Mbps )
Cuoc tron goi 380.000VND/thang
Trong 18 thang dau duoc tru 50.000VND/thang con 330.000VND/thang.
Mien phi toan bo thiet bi, duong day.
Khach hang dong truoc 400.000VND
Neu KH da co Modem chi dong 150.000VND

Ngoai ra Quy Khach con co them chuong trinh Khuyen mai tra truoc
Neu Quy Khach tra truoc 6 thang se duoc mien 100% phi ban dau
Neu Quy Khach tra truoc 12 thang se duoc mien 100% phi ban dau va tang nguyen thang cuoc thu 13.
Neu Quy khach co nhu cau lap them Wifi 4ports thi dong them phi chenh lech la 150.000VND, hoac doi wifi 1port thi dong them 40.000VND.

3)Triple Play( 8Mbps )
Cuoc tron goi 410.000VND/thang
Trong 6 thang dau duoc tru 40.000VND/thang con 370.000VND/thang, 12 thang tiep theo duoc tru 50.000VND/ thang con 360.000VND/thang
Mien phi toan bo thiet bi, duong day.
Khach hang dong truoc 700.000VND

4)Full TriplePlay( 8Mbps )
Cuoc tron goi490.000VND/thang
Trong 6 thang dau duoc tru 50.000VND/thang con 440.000VND/thang, 12 thang tiep theo duoc tru 60.000VND/ thang con 430.000VND/thang
Mien phi toan bo thiet bi, duong day.
Khach hang dong truoc 1.400.000VND
Ngoai ra Quy Khach con co them chuong trinh Khuyen mai tra truoc
Neu Quy Khach tra truoc 6 thang se duoc mien 50% phi ban dau
Neu Quy Khach tra truoc 12 thang se duoc mien 100% phi ban dau va duy tri chuong trinh khuyen mai trong 18 thang tiep theo
Neu Quy khach co nhu cau lap them Wifi 6ports thi dong them phi chenh lech la 500.000VND

5)MegaNet( 8Mbps )
Cuoc tron goi 1.000.000VND/thang
Trong 18 thang dau duoc giam con 500.000VND/thang.
Mien phi toan bo thiet bi, duong day.
Khach hang dong truoc 700.000VND
Ngoai ra Quy Khach con co them chuong trinh Khuyen mai tra truoc
Neu Quy Khach tra truoc 6 thang se duoc mien 50% phi ban dau
Neu Quy Khach tra truoc 12 thang se duoc mien 100% phi ban dau va tang nguyen thang cuoc thu 13.
Neu Quy khach co nhu cau lap them Wifi 4ports thi dong them phi chenh lech la 150.000VND,

Luu y:
- Tat ca bang gia tren chua bao gom thue VAT 10%


Thoi gian lap dat tu 1-2 ngay. Thu tuc nhanh gon nhac may len va goi 0909080735 FPT se cu nhan vien qua tai nha tu van, khao sat va lam thu tuc hop dong mien phi.
Moi thong tin ve goi cuoc va khuyen mai lap dat co the thay doi khong duoc bao truoc.Vui long quay so 0909080735 de duoc tu van mien phi.
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM.

 1. DANG KY ADSL FPT O TAI TPHCM GOI --0909080735 ADSL FPT TPHCM (27.7.2011).
 2. dang ky adsl fpt hcm,lap dat adsl fpt hcm,internet fpt adsl fpt ho chi minh (22.7.2010).
 3. HOT lap mang fpt o tai quan 1 ADSL FPT TPHCM <>GOI:0909 46 7998 (4.8.2011).
 4. dang ky adsl fpt, lap dat adsl , dang ky internet fpt mien phi tai nha 0975051417 (12.7.2010).
 5. Chuong Trinh Khuyen Mai Lap Dat ADSL FPT Dang Ky Lap Dat ADSL - CAP QUANG LIEN HE 0975051417 (3.7.2009).
 6. ADSL khuyen mai cuc HOT tu FPT Binh Duong (7.8.2009).
 7. Dang ky ADSL 2+ FPT telecom tai tp hcm khuyen mai sock cuoi nam (30.10.2009).
 8. adsl FPT HCM 0906.433.100 (23.7.2009).
 9. ##### Mua he ADSL FPT , KHUYEN MAI CUC SOC chi 1 D (21.5.2009).
 10. Tong dai ADSL FPT Binh Duong 0650 2232 456 (3.10.2011).
 11. Lap dat ADSL FPT Telecom. Mr.Thai : 0975 39 3333 (1.12.2008).
 12. Dang ky ADSL FPT Binh Duong 0983 484 993 (21.7.2011).
 13. Lap dat ADSL FPT xin lien he 0909 498 934 (19.4.2009).
 14. Dang Ky Internet ADSL FPT Binh Duong goi 0650 220 1080 (16.5.2011).
 15. Tong dai Dang Ky Lap Dat Dich Vu Internet ADSL va cap quang FTTH FPT tai TP.HCM khuyen mai hap dan - tu van tai nha – Mr Long (26.5.2011).
 16. Dang Ky ADSL FPT tai Ha Noi nhanh nhat 0473.029.029 (13.9.2011).
 17. hoa mang adsl fpt quan go vap 0933 477 055 (13.3.2012).
 18. Dang ky hoa mang Adsl Fpt Telecom HCM voi gia hap dan (10.3.2010).
 19. @ KHUYEN MAI THANG 5 LAP DAT MANG ADSL FPT- LIEN HE 098 22 59 59 1 GAP QUANG DE DKI@ (16.5.2009).
 20. ADSL FPT khuyen mai len den 1.320.000d cho khach hang hoa mang thang 10 (9.10.2008).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.35.99, 03 February, 2013 21:06:17 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).