Rao vat: Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet.

PhanVien.Com . Rao Vat . San Pham Khuyen Mai . Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet.

Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet.

Tin rao Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet duoc dang vao chu de San Pham Khuyen Mai, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 5/3/2010 boi Rao Vat. Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet da co tat ca 34 luot xem.
Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet - Bản không dấu.
Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet - Bản có dấu.

Sponsored links:
Cong ty TNHH Hiep Phat chuyen lap dat thiet bi, chuyen giao cong nghe :

Day chuyen san xuat Nuoc uong tinh khiet dong chai,
May dong binh tu dong, May chiet rot dong nap chai tu dong, May bat nap va ve sinh binh, may co mang, thiét bị bán tụ dọng…
Xủ lý nuóc Cong nghiẹp và Dan dụng
Thiet ke, xay dung, lap dat thiet bi be boi, xu ly nuoc be boi
Thiet bi xu ly nuoc uong cho truong hoc, co quan
Xu ly nuoc cho benh vien, nuoc cap phuc vu cac thiet bi y te.
Day chuyen dong bo san xuat nuoc Tra xanh dong chai, nuoc Bi dao, cac loai nuoc ngot dong lon.
Day chuyen san xuat Da vien tinh khiet, kho lanh.

Xin vui long lien he:

Vu Xuan Nga – Phu trach kinh doanh
Mobile: 098.6305090
Cong ty TNHH Hiep Phat
Dia chi: So 17/37 Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Tel: 04.37853686; 04.37853687;
Email: vuxuannga@gmail.com
Website: www.hiepphat.vn
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.88, 05 February, 2013 23:42:13 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).