Rao vat: Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my.

PhanVien.Com . Rao Vat . My Pham Va Lam Dep . Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my.

Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my.

Tin rao Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my duoc dang vao chu de My Pham Va Lam Dep, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 22/8/2011 boi Rao Vat. Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my da co tat ca 342 luot xem.
Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my - Bản không dấu.
Day phun xam tham my,hoc phun xam,dao tao phun xam,day phun xam, day phun theu tham my - Bản có dấu.

Sponsored links:
TRUNG TAM DAO TAO THAM MY CHUYEN NGHIEP
LaLi
Nhan sac hoan my
14/6 Tran Mai Ninh ¬ P: 12 Q: TB TP.HCM
( Gan nga tu Bay Hien doan nga ba Truong Chinh – Tran Mai Ninh )
DT: 08 22113855 DD: 0937697826

MOI CAC BAN CLICK VAO DUONG LINK BEN DUOI DE THAM KHAO
WEBSITE CUA TRUONG

http://www.truongthammylali.com/

http://www.dayphunxamtrangdiem.com/


CHUONG TRINH DAO TAO

CHUYEN VIEN PHUN, THEU, DIEU KHAC 3D – HD, MIEU 6D – HD, MIEU 9D – HD THAM MY CHUYEN NGHIEP:
Phun – Theu – Dieu Khac – Mieu tham my la mot nghe dang rat hot hien nay.
Khi ban da quyet dinh hoc hay dang ky ngay voi truong dao tao nghe tham my LaLi cua chung toi:
- Giao trinh duoc soan thao bai ban, ky cang, chi tiet, day du. Truyen dat cho ban nhung ky thuat, cong nghe tien tien nhat voi phuong phap dao tao can ban,de hieu,de lam.Giup ban hoan toan tu tin khi hanh nghe,bao dam bao ra nghe,duoc cap chung chi.Sau khi tot nghiep co the kiem duoc tien ngay.
Nghe phun xam, theu tham my nguoi hoc thi rat nhieu song thuc te thanh cong thi rat it oi, vi neu nguoi day khong biet cach day gioi, khong chiu kho, khong nhiet huyet, khong vi ban thi ban rat kho thanh cong. O day, chinh Chu Nhiem cua truong da tot nghiep loai xuat sac nghe Phun xam, theu ……truc tiep kem sat ban den khi thanh nghe. Dam bao sau khi tot nghiep nghe, ban co the tu tin thiet ke chan may, mat, moi cho khach dep tu nhien hoac dep theo yeu cau.

MOI CAC BAN CLICK VAO DUONG LINK BEN DUOI DE THAM KHAO
WEBSITE CUA TRUONG

http://truongthammylali.com/phun-xam-theu-tham-my.html

http://www.dayphunxamtrangdiem.com/phun-xam-theu-tham-my.html


CHUONG TRINH 1:

* PHUN, THEU, DIEU KHAC 3D – HD, XOA , SUA THAM MY CHAN MAY, MI MAT, MOI, NHU HOA:

Hoc phi: 4.000.000 VND

Thoi gian hoc: Khoang 2 tuan ( 1 tuan / 6 buoi ), ngoai ra tuy theo kha nang cua Hoc Vien cho den khi thanh thao ra nghe ( khong thu them bat ky chi phi nao ).
Thoi gian hoc linh dong 1 tuan hoc 7 ngay sang va chieu hoac ca ngay theo thoi gian cua hoc vien, co cho an - o giup khoa hoc rut ngan nhanh de hoc vien co the di lam tai cac Spa hoac mo tiem kinh doanh.

Bang cap dat duoc:
- Chung chi tot nghiep nghe.
( Khi ban co chung chi nay, tay nghe cua ban se duoc cong nhan tren toan lanh tho Viet Nam. Ban co the xin viec lam tai cac trung tam lam dep, mo mot salon cho rieng minh hoac tro thanh giao vien chuyen dao tao ve linh vuc phun xam tham my).

Uu dai:
- Giao trinh Phun - Theu tham my chuyen nghiep.
- Giao trinh Dieu Khac chuyen nghiep.
- Thung do nghe.
- Mau muc.
- Lop ve body hinh nghe thuat.
- May Phun - Theu chuyen nghiep.
- May Dieu Khac 3D - HD cao cap.
- Lop Dieu Khac 3D - HD ( chan may – mi mat – vien moi ).

MOI CAC BAN CLICK VAO DUONG LINK BEN DUOI DE THAM KHAO
WEBSITE DAY PHUN XAM THAM MY CUA TRUONG THAM MY LALI

http://www.truongthammylali.com/day-hoc-phun-xam-theu-tham-my.html

http://www.dayphunxamtrangdiem.com/day-hoc-phun-xam-theu-tham-my.html


Khoa hoc bao gom cac ky thuat:
- Dung cu va may moc trong khoa hoc Phun - Theu tham my.
- Huong dan cach su dung dung cu va may moc trong Phun - Theu tham my.
- Dinh hinh chan may, mat, moi (cac bo phan chan may, cach ve mot cap chan may chuan, cach ve cap chan may phu hop voi tung khuon mat) .
- Cac buoc thuc hien khi Phun - Theu.
- Nhung deu can nen tranh khi Phun - Theu chan may, mat, moi va hong nhu hoa.
- Ky thuat su dung, ket hop mau sac de noi len ca tinh trong Phun - Theu.
- Meo nho xu ly nhung truc trac trong qua trinh Phun - Theu .
- Ky thuat su dung te sao cho hieu qua.
- Ky thuat tien tien su dung te boi, te dan, khong chich te, khong dau, khong sung, khong chay mau.
- Ap dung cac loai muc xam moi, khong gay doc hai cho da. Theo cach che tao muc xam sinh hoc cua My, Nhat, Han Quoc bang cach pha mau co kinh nghiem cua truong dao tao nghe tham my chuyen nghiep LaLi, lam muc xam khong lot mau theo thoi gian, khong bien doi mau. Dac biet, mau xam bong, ben, dep theo thoi gian. Voi cac ky thuat pha mau dac biet va muc xam co xuat xu tu Nhat, My, Han Quoc khong lam hu hai da, khong co phan ung phu, dam bao an toan lau dai.

Chan May:
- Ky thuat Phun chan may.
- Ky thuat Phun chan may cho tung loai da.
- Ky thuat Theu chan may: theu roi tung soi, theu xuong ca, theu dan luoi.
- Ky thuat Theu chan may cho tung loai da.
- Tim hieu nguyen nhan vi sao chan may bi tro xanh tro do.
- Xoa chan may bi tro xanh,tro do.
- Doi mau chan may xanh den, do thanh chan may nau den.
- Cach chinh sua chan may khi khong muon xoa.
- Cach pha mau muc cho chan may.
- Cach su dung te.

Mi Mat:
- Ky thuat Phun mi mat: mi tren, mi duoi.
- Ky thuat Phun chinh sua nhung mat nho, mat loi.
- Tim hieu nguyen nhan vi sao chan may bi tro xanh tro do.
- Xoa sua mi mat bi tro xanh, tro do.
- Cach chinh sua mi mat khi khong muon xoa.
- Cach chinh sua mi mat bi day, to, lo.
- Cach pha mau muc cho mi mat.
- Cach su dung te.

Moi:
Tu cac mau sac do phong cach den mau hong moi tu nhien ma ban co the chon de lam mong doi moi cua khach hang. Cho doi moi mot sac mau hoan hao va noi khong voi son moi.
- Ky thuat Phun moi pha le, Phun vien moi.
- Cach xu ly moi tham cho hong tro lai, moi bi xam hu.
- Xoa, sua vien moi, mau moi bi dam.
- Cach chinh sua vien moi bi day, to, lo.
- Tim hieu nguyen nhan vi sao moi bi tro do, ban tim.
- Cach pha mau muc cho moi.
- Cach pha mau muc dung cho moi bi tham.
- Ky thuat u mau muc cho moi.
- Cach su dung te.

Hong Nhu Hoa:
- Phun hong nhu hoa.
- Xu ly nhu hoa bi tham.
- Xoa, sua vien dam, mau dam.
- Cach pha mau muc cho nhu hoa.
- Cach pha mau muc dung cho nhu hoa bi tham.
- Ky thuat u mau muc cho nhu hoa.
- Cach su dung te.

* Thuc hanh tren mau that


* DIEU KHAC CHAN MAY 3D- HD, DIEU KHAC MI MAT , DIEU KHAC VIEN MOI:
Cong nghe doc quyen moi nhat cua Han Quoc tao chan may bang net khac tu nhien,tung duong net ti mi,tinh vi nhat,lam nen nhung soi chan may mem mai,min mang,dep tu nhien nhu that,khong the phan biet duoc soi long may moi khac boi su dan xen hoan hao giua soi long may that va soi moi dieu khac.

CHUONG TRINH 2: Cap nhat nhung ky thuat moi, tien tien nhat hien nay.
Hoc phi: 3.000.000 VND

Thoi gian hoc: Khoang 2 tuan ( 1 tuan / 6 buoi ), ngoai ra tuy theo kha nang cua Hoc Vien cho den khi thanh thao ra nghe ( khong thu them bat ky chi phi nao ).

Uu dai:
Bo do nghe - mau muc trong suot khoa hoc.
May Mieu 6D - HD, Mieu 9D – HD chuyen nghiep.

* MIEU CHAN MAY 6D – HD, 9D - HD:
Nghe thuat Mieu chan may 6D – HD, 9D – HD tu nhien cong nghe moi 2010 tren toan cau trong linh vuc Mieu chan may.
Tu hao la noi tien phong trong nganh Mieu chan may 6D – HD, 9D – HD.
Ky thuat Mieu chan may 6D – HD, 9D - HD la mot su dot pha to lon khong the tuong tuong trong nganh nghe thuat xam chan may.

UU DIEM KHI HOC TAI TRUONG DAO TAO THAM MY LALI

Giao trinh giang day chuyen nghiep, day du nhat. Khi ket thuc khoa hoc dam bao tay nghe cao.
Bang cap cua Tong cuc Day Nghe Quoc Gia Viet Nam.
Huong dan nhiet tinh khong dau nghe va tu van sau mo tiem.
Duoc dua nguoi than den de hoc vien thuc hanh thuc te .
Khong gioi han thoi gian hoc. Thoi gian hoc linh dong.
Hoc vien co the lam viec ngay sau khi tot nghiep ( cam ket bao ra nghe ).
Tu van trang thiet bi, dung cu, huong dan mo tiem.
Doi ngu Giao Vien tan tam, giau kinh nghiem kem sat tung Hoc Vien cho den khi thanh thao ra nghe.
Sau khoa hoc, hoc vien se duoc gioi thieu va bao lanh lam viec tai cac Spa uy tin, chuyen nghiep, luong cao, nhieu uu dai nhu co cho o lai, duoc nang cao tay nghe, trong thoi gian lam viec ngoai tien luong co ban hoc vien con duoc chia loi nhuan voi Spa theo tung san pham dich vu.
Nhan cung ung nhan vien cho cac spa lon nho, du moi trinh do tu so cap den chuyen nghiep.
Co lop cap toc danh cho hoc vien di nuoc ngoai, Viet kieu ve nuoc, hoc vien muon mo tiem.
Cac ban o Ha Noi, Hai Phong, Thai Nguyen, Binh Thuan , cac tinh mien Tay va cac tinh khac trong ca nuoc deu den hoc nghe tai LaLi. Giao trinh hoc duoc gianh rieng cho cac ban hoc trong thoi gian ngan nhat (duoi 10 ngay tuy theo suc tiep thu cua ban), sau khoa hoc ban da du kien thuc ve mo tiem kinh doanh co thu nhap ngay trong thang dau.

CAM KET 100% KHONG PHAT SINH HOC PHI
CAM KET 100% KHONG PHAT SINH HOC PHI
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.54.89.115, 03 February, 2013 10:48:23 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).