Rao vat: Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep.

PhanVien.Com . Rao Vat . Sua Chua - Bao Tri . Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep.

Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep.

Tin rao Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep duoc dang vao chu de Sua Chua - Bao Tri, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 2/8/2011 boi Rao Vat. Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep da co tat ca 30 luot xem.
Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep - Bản không dấu.
Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY TNHH TM DV KY NGHE AU VIET
CHUYEN NGHIEP VE CAC SAN PHAM DIEN - LANH

AU VIET nhan bao tri, bao duong, lap dat, sua chua, ve sinh may lanh cua cac hang:

Daikin, Panasonic, Amena, Aikibi, Toshiba, Carrier, Reetech, Misubishi, Samsung, LG, Midea, Sumikura... cho co quan, nha o gia dinh, chung cu, nha xuong, nha may, van phong, truong hoc, nha hang, khach san, benh vien...voi GIA HOP LY NHAT.

+ Cung cáp và thi cong duòng óng gas hẹ thóng máy lạnh các cong trình xay dụng:

+ Cung cáp, thay the, sua chua block may lanh cac loai vói giá tót nhát!

+ Ve sinh may lanh, sua chua, cung cap linh kien, bao tri, xac gas may lanh dan dung va cong nghiep cac loai.

+ Cac cong viec bao gom:
- Ve sinh luoi loc
- Ve sinh dan ong dong, canh tan nhiet dan lanh va dan nong.
- Kiem tra muc gas trong may lanh.
- Cham gas may lanh các loại Gas R22, R410A sản xuát tại Án Dọ.

- Kiem tra dong dien hoat dong cua may lanh.

+ Hop dong bao tri may lanh dai han cho cac co quan, cong ty, xi nghiep, nha may…

* Chuyen nghiep, an toan, chu dao. Tinh thàn trach nhiẹm cao nhát.

Quy khach vui long lien lac voi chung toi de duoc phuc vu!

Tran trong!

Cong ty TNHH TM DV Ky Nghe Au Viet cung cap may lanh mang nhan hieu noi tieng the gioi: Daikin, Panasonic, Amena, Aikibi, Toshiba, Carrier, Reetech, Mitsubishi, Samsung, LG,Midea, Sumikura...

[B]CONG TY TNHH TM DV KY NGHE AU VIET
169B Tran Thu Do, P. Phu Thanh, Q.Tan Phu, TP.HCM
Tel: 08. 22030439 - 62674378
Fax: 08. 62674378
Hot line: 0918 759 886
http://auvietelectric.com[B]
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep.

 1. Dich vu sua chua, bao tri, nap gas may lanh chuyen nghiep (2.8.2011).
 2. - Chuyen cung cap thiet bi dien cong nghiep chong chay no zone I,Zone II cho cac cong trinh gas va dau khi tai viet nam (16.1.2013).
 3. Trung tam Ky Thuat may lanh Quoc Te. Bao tri, Sua chua may lanh chuyen nghiep (3.8.2011).
 4. CTY PHUOC TIN Chuyen in Logo Dia Chi Len Bat Lua,Bat Lua Gas(Hop Quet Gas), Hop Quet Dien Tu, Hop Quet Da,Hop Quet Gas (21.1.2010).
 5. Lap dat, sua chua, bao tri he thong may tinh, may in, , may fax… chuyen nghiep, dinh ky tai cac co quan, nha rieng, (13.12.2009).
 6. Chuyen in Logo Dia Chi Len Bat Lua,Bat Lua Gas(Hop Quet Gas), Hop Quet Dien Tu, Hop Quet Da,Hop Quet Gas(Lighter) (13.6.2009).
 7. Bao tri,sua chua may tinh,may in,may van phong chuyen nghiep,dich vu bao tri he thong (31.3.2011).
 8. Day nau an mon ngon Au - Viet - Nhat - Y - Tp>HCM - Do chinh Bep Truong tren 29 nam k.nghiem truc tiep dung lop dao tao (2.8.2011).
 9. Tra tam bao la thao duoc nam Linh Chi, nam Hau Thu, cay Nguu Bang (16.2.2009).
 10. Bao tri may tinh may in chuyen nghiep (10.4.2009).
 11. Dao tao nau an. pha che chuyen nghiep (5.9.2009).
 12. Ruou nep que nguyen chat duoc nau tu gao nep va mem bac gia truyen (30.12.2012).
 13. Thiet ke website chuyen nghiep, bao tri vinh vien (13.9.2011).
 14. Ho tro mo quan tra sua tran chau, day nau va pha che tra sua! (9.5.2009).
 15. Nen nghe thuat||Nen Sinh Nhat || Chuong trinh Khuyen mai danh cho Giang Sinh va Chao Mung Nam Moi (1.12.2010).
 16. He Thong Camera Chong trom Chuyen Nghiep (2.4.2010).
 17. To chuc Noel chuyen nghiep, tron goi, gia re. (14.11.2012).
 18. Chua ban le laptop chuyen nghiep (31.10.2009).
 19. Myphoto.vn – Rua anh online chuyen nghiep – la lua chon so 1 cua ban (1.11.2011).
 20. Khanh Bang quang cao va to chuc su kien chuyen nghiep (15.8.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.73.78, 07 February, 2013 16:28:14 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).