Rao vat: Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat.

Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat.

Tin rao Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Hai Duong , the loai Viec Lam ngay 2/11/2015 boi Rao Vat. Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat da co tat ca 1 luot xem.
Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat - Bản không dấu.
Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat - Bản có dấu.

Sponsored links:
32 co so dao tao ke toan : [url="http://ketoanhanoihn.org/a1-40-cac-trung-tam-dao-tao-ke-toan.html"]Cac trung tam dao tao ke toan ca nuoc[/url]

Den voi Cty ke toan Ha Noi cac ban co co hoi duoc hoc tap nhu di lam viec trong doanh nghiep thuc te qua su huong dan tan tinh cua nhung giang vien deu la nhung co toan Truong co nhieu nam kinh nghiem lam viec thuc te, ho se truyen dat lai cho cac ban nhung ky nang - kinh nghiem lam viec thuc te cua nguoi ke toan de cac ban co the lam thanh thao:

- Lap - xu ly hoa don chung tu ke toan sao cho hop ly, hop le, hop phap.
- Thuc hanh ke khai, lam bao cao thue hang thang, quy, quyet toan thue cuoi nam tren phan mem ho tro ke khai va gui qua mang voi cac loai thue nhu thue gia tri gia tang, thue mon bai, thue thu nhap ca nhan, thue thu nhap doanh nghiep, thue xuat nhap khau...
- Thuc hanh len so sach ke toan tren Excel va lam bao cao tai chinh.
- Sau khi da thanh thao cac ky nang ke toan tren Excel de hieu ban chat roi ban se duoc huong dan su dung phan mem ke toan Fast, Misa... de len so sach, lap BCTC.
- Chia se nhung ky nang, nghiep vu, tinh huong ke toan chuyen sau thuong xay ra trong doanh nghiep de ke toan biet cach xu ly khi gap phai. Huong dan cach thuc hien cac thu tuc hanh chinh thue, hanh chinh doanh nghiep.
- Cach bao ve va tiet kiem chi phi thue phai nop.

1. Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te danh cho doi tuong da hoc ve ke toan.[url="http://ketoanhanoihn.org/i531-khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-tong-hop-cho-nguoi-da-biet.html"](chi tiet click)[/url]

- Day la khoa hoc danh cho cac ban da duoc hoc ly thuyet ve ke toan, da biet dinh khoan hach toan, Ke Toan Thien Ung se khong day lai phan ly thuyet ma day thang vao thuc hanh luon tren chung tu thuc te: day xu ly hoa don - chung tu, tinh huong ke toan thue de lam cac loai bao cao thue GTGT, TNCN, TNDN, Mon Bai, quyet toan thue... Huong dan cach can doi, toi uu so thue phai nop, ke khai bo sung - dieu chinh... Nghiep vu ke toan kho, luong, tai san, cong no... de len so sach, lap BCTC... hoc cach doi chieu, kiem tra so lieu, khac phuc sai sot tren so sach, bao cao...Tren EXCEL, phan mem ke toan FAST - MISA...
- Thoi gian hoc cua khoa hoc nay la tu 25 – 30 buoi,
- Hoc phi chua khuyen mai giam gia la 3.600.000.

2. Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te danh cho nguoi moi bat dau.[url="http://ketoanhanoihn.org/i530-khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-te-cho-nguoi-chua-biet-hoac-quen-kien-thuc.html"](chi tiet click)[/url]

- Day la khoa hoc danh cho nguoi moi bat dau nen se duoc hoc tu nhung thu co ban nhat ve ke toan de hieu ro ban chat cua cong viec nguoi ke toan, sau do moi hoc sang phan ky nang nghiep vu nhu khoa hoc 1 la danh cho cac ban da biet. Dac biet la Thien Ung se phan ly thuyet nay bang tinh huong thuc te, chu khong day giong nhu tren truong lop de cac ban co the hieu nhanh va sau nhat ban chat cua ke toan. Ket qua cua phan nay la cac ban se biet dinh khoan chuan, de xu ly moi nghiep vu kinh te phat sinh sau nay trong doanh nghiep.
- Hoc xong ly thuyet thuc te roi, cac ban se di vao thuc hanh tren hoa don, chung tu, lap so sach, bao cao bang so lieu thuc te - Hoc nhung phan chuyen sau con lai nhu Thue, len so, lap BCTC tren Excel, Fast - Misa... giong nhu khoa hoc cua cac ban da biet ve ke toan o tren.
- Thoi gian hoc cua khoa hoc nay la tu 35 – 40 buoi: trong do co 3 buoi nguyen ly, 5 buoi nghiep vu, con lai la thuc hanh thuc te.
- Hoc phi chua giam gia cua khoa hoc nay la 4.000.000vnd

Lop hoc thuc hanh ke toan tong hop duoc khai giang hang tuan, cac ban den cong ty theo dia chi cuoi trang Web de dang ky truc tiep roi lay tai lieu ve xem truoc 1 – 2 hom la co the di hoc luon.
Thoi gian hoc duoc chia lam 3 ca:
Sang: 8h30 – 11h, Chieu: 2h – 4h30, Toi: 6h – 8h30.
Ngay hoc trong tuan: cac ban co the lua chon: 2 – 4 – 6 hoac 3 – 5 – 7 hoac la hoc ca tuan neu muon hoc gap. Nhung luu y voi cac ban co nhu cau muon hoc nhanh nhu sau: de chat luong hoc co ket qua tot nhat cac ban chi nen hoc 1 tuan 3 buoi vi luong kien thuc la rat lon, toan ky nang chuyen sau. Cong ty ke toan Thien Ung khong day theo kieu chay chuong trinh cho xong, ma hoc xong la ban phai lam duoc. Nen neu ban nao dang ky hoc nhieu ma khong theo kip Cong ty se yeu cau dang ky lai ca hoc cho phu hop voi kha nang tiep thu.

Cam ket:
Hoc xong la lam thanh thao
Ho tro nghiep vu lau dai sau khoa hoc
Sau khi hoc xong ra ngoai di lam thuc te neu ban can duoc tu van, ho tro nghiep vu hay goi cho chung toi, chung toi se het long ho tro ban.
Uu dai luon co:
+ Giam HP%
+ Cap chung chi mien phi.
+ Phat tai lieu hoc Mien phi.
+ Day tin hoc van phong Word, Excel mien phi cho nguoi chua thanh thao.
+ Mien phi tham gia khoa hoc ky nang viet CV, Phong van xin viec hieu qua duoc to chuc vao cuoi khoa.


Chuong trinh khuyen mai hoc phi:
GIAM 35 – 50 % Cho sinh vien.
GIAM 30 - 35% Cho cac doi tuong con lai.

+ DANG KY NHOM 2 giam them 10%.
+ Nhom 6 nguoi duoc mien phi 1 nguoi.
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat.

 1. Khoa hoc thuc hanh ke toan tong hop thuc te tot nhat (2.11.2015).
 2. Trung tam ke toan quoc gia - khoa dao tao ke toan tong hop thuc hanh thuc te (10.1.2014).
 3. Dao tao ke toan tren chung tu thuc te, day ke toan thuc te tot nhat Nam Dinh. (21.9.2012).
 4. Khoa hoc ke toan tong hop thuc hanh tren chung tu thuc te – giam 30% hoc phi (23.9.2012).
 5. Hoc mot khoa tang mot khoa Hoc thu ke toan mien phi tai Sao Viet (15.9.2012).
 6. Khoa thuc tap ke toan cho sinh vien tai VNNP (11.2.2012).
 7. khoa hoc ke toan thuc te va phan mem misa fast hay tai Ha Noi (12.5.2014).
 8. Hoc ke toan thuc hanh thuc te o dau la tot nhat (1.10.2011).
 9. Dao tao ke toan tren chung tu thuc te va nhan so sach cac loai hinh doanh nghiep (10.11.2011).
 10. Lien Thong Trung Cap Len Dai Hoc Chinh Quy Nganh Ke Toan Khoa 1/2012 (8.2.2012).
 11. Nhan lam ke toan ban thoi gian cho cac cong ty (9.12.2010).
 12. Khai giang khoa hoc ke toan tong hop- ke toan thue (29.6.2012).
 13. Dao tao ke toan chuyen nghiep, thuc hanh tren chung tu thuc te. (23.11.2009).
 14. Lien thong tu trung cap, cao dang len dai hoc nganh ke toan tai Thu Duc 2012 (8.2.2012).
 15. Phan mem ke toan Simba. Khuyen mai 40% mung sinh nhat lan thu 12! (23.9.2013).
 16. Giam beo an toan ,cham soc da hieu qua voi tui giam beo toan than ket hop tinh dau, thao moc.Call: 0973975379 (4.10.2010).
 17. Khoa hoc Ke toan Ngan hang tai TPHCM_ Lh 0983787700 (10.2.2012).
 18. Khoa hoc nghe ke toan tu a-z tai KTV/01683995291 (18.7.2012).
 19. hoc ke toan thuc te , hoc ke toan thuc te o ha noi (28.3.2012).
 20. Khoa hoc ke toan thue chat luong tai Ha Noi, Bac Ninh, Vinh Phuc (6.6.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 58.187.149.135, 02 November, 2015 14:36:43 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).