Rao vặt: ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Đào Tạo Tuyển Sinh . ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012.

ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012.

Tin rao ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012 được đăng vào chủ đề Đào Tạo Tuyển Sinh, khu vực Lâm Đồng , thể loại Chưa xác định ngày 12/3/2012 bởi Rao Vat. ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012 đã có tất cả 15 lượt xem.
DH Kinh Te- TT Ke Toan_Tin Hoc khai giang cac lop chung chi ke toan ngan han vao ngay 20/3/2012 - Bản không dấu.
ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012 - Bản có dấu.

Sponsored links:
ĐH Kinh Tế Tp HCM-Trung tâm kế toán_tin học tuyển sinh các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn khai giảng ngày 20/3/2011
1.KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Kế toán tài chính) thực hành
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Đào tạo kế toán viên cho các loại hình doanh nghiệp. Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG: - Những người chưa học kế toán và đang làm kế toán nhưng chưa đào tạo qua, sinh viên không thuộc ngành kế toán, những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Nguyên lý kế toán. 2. Kế toán tài chính doanh nghiệp: kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán thuế GTGT,… 3. Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.
IV. THỜI GIAN HỌC: 2.5 tháng. V. HỌC PHÍ: 500.000 đồng/khóa

2.NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Cung cấp kiến thức nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp, khai báo thuế và thực hành các phần mềm kế toán trên máy tính. Cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG: - Những người đã học kế toán, sinh viên ngành kế toán, kế toán viên, kế toán trưởng, những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về khai báo thuế.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 1. Tổng quan về các loại thuế. 2. Hướng dẫn đăng ký mã số thuế, hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT – thuế TNDN – thuế TTĐB – thuế XNK, thuế TNCN – Hồ sơ hoàn thuế. Hướng dẫn kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm. 3. Thực hành lập tờ khai, báo cáo thuế trên máy tính.
IV. THỜI GIAN HỌC: 1 tháng (học vào tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 từ 18h – 21h). V. HỌC PHÍ: 450.000 đồng/khóa

3.KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHAI BÁO THUẾ
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Cung cấp kiến thức nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế. Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG: - Những người chưa học kế toán và đang làm kế toán nhưng chưa đào tạo qua..,sinh viên không thuộc ngành kế toán, những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Nguyên lý kế toán. 2. Kế toán tài chính doanh nghiệp: kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán thuế GTGT,…3. Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. 4. Hướng dẫn thực hành khai báo thuế.
IV. THỜI GIAN HỌC: 4.5 tháng. V. HỌC PHÍ: 900.000 đồng/khóa

4.THỰC HÀNH CHỨNG TỪ – SỔ SÁCH VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:
- Tham gia khóa học giúp người học nắm được: 1. Các hình thức kế toán. 2. Lập được các chứng từ ban đầu làm cơ sở cho việc ghi chép vào sổ sách kế toán. 3. Thực hành trên các loại sổ: sổ chi tiết và tổng hợp theo các hình thức kế toán. 4. Lập được báo cáo tài chính cho doanh nghiệp (bảng cân đối kế toán, bảng đối chiếu số phát sinh, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính). 5. Thực hành kế toán trên excel.
- Sau khóa học, học viên sẽ tự tin khi làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp vì đã kinh qua thực tế trên những chứng từ, sổ sách và báo cáo thực của 1 đơn vị được mô phỏng trong lớp học. Đặc biệt, giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệp đang làm việc trực tiếp tại các công ty hướng dẫn.
II. THỜI GIAN HỌC: 85 tiết. III. HỌC PHÍ: 1.100.000 đồng/khóa.

5.KẾ TOÁN – TIN HỌC
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Cung cấp kiến thức nghiệp vụ về kế toán doanh nghiệp, khai báo thuế và thực hành các phần mềm kế toán trên máy tính. Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG: - Những người chưa học kế toán và đang làm kế toán nhưng chưa đào tạo qua. Sinh viên không thuộc ngành kế toán. Những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Nguyên lý kế toán. 2. Kế toán tài chính doanh nghiệp. 3. Lập và phân tích báo cáo tài chính. 4. Thực hành khai báo thuế. 5. Thực hành kế toán trên excel. 6. Thực hành kế toán trên CSDL (phần mềm Misa 2010,…).
IV. THỜI GIAN HỌC: 7 tháng. V. HỌC PHÍ: 1.500.000 đồng/khóa

6.CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: - Đào tạo chuyên viên kế toán cho các loại hình doanh nghiệp, khai báo thuế, thực hành các phần mềm kế toán trên máy tính và quản lý tài chính của doanh nghiệp, thông thạo về lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp. Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG: - Những người chưa học kế toán và đang làm kế toán nhưng chưa đào tạo qua. Sinh viên không thuộc ngành kế toán. Những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Nguyên lý kế toán. 2. Kế toán tài chính doanh nghiệp: kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán thuế GTGT,…3. Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. 4. Khai báo các nghiệp vụ thuế. 5. Quản lý tài chính DN. 6.Kế toán quản trị và phân tích báo cáo tài chính. 7. Phân tích hoạt động tài chính. 8. Phần mềm Kế toán Misa 2010
IV. THỜI GIAN HỌC: 6 tháng. V. HỌC PHÍ: 1.100.000 đồng/khóa

7. KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:- Đào tạo kế toán chuyên nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, thực hành các phần mềm kế toán trên máy. Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG:- Những người chưa học kế toán và đang làm kế toán nhưng chưa đào tạo qua. Sinh viên không thuộc ngành kế toán. Những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Nguyên lý kế toán. 2. Kế toán tài chính doanh nghiệp: kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán thuế GTGT,…3. Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. 4. Excel kế toán 2010. 5. Phần mền Kế toán Misa 2010
IV. THỜI GIAN HỌC: 5 tháng. V. HỌC PHÍ: 1.250.000 đồng/khóa

8. KẾ TOÁN NÂNG CAO (KẾ TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO)
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:- Đào tạo kế toán thực hành trực tiếp trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế theo số liệu của công ty với nhiều tình huống phát sinh. Đào tào kế toán có khả năng làm việc độc lập và thực tế. Cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung chương trình học.
II. ĐỐI TƯỢNG: - Phù hợp với người đã học qua lớp kế toán tài chính sơ cấp. Sinh viên không thuộc ngành kế toán. Những ai có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Kế toán tài chính nâng cao. 2. Khai báo thuế. 3. Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. 4. Tài chính DN. 5. Phân tích hoạt động tài chính. 6. Kế toán quản trị và phân tích báo cáo tài chính. 7. Kế toán Excel cấp độ 1 (sử dụng phần mềm kế toán trên Excel). 8. Kế toán Excel cấp độ 2 (thiết lập phần mềm kế toán Excel). 9. Phần mền Kế toán Misa 2010
IV. THỜI GIAN HỌC: 7 tháng. V. HỌC PHÍ: 2.500.000 đồng/khóa

9. CHỨNG CHỈ TIN HỌC A QUỐC GIA
I. Mục tiêu đào tạo:Đào tạo cho học viên kỹ năng thực hành thành thạo hệ điều hành Windows và Microsoft Office 2010. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tham gia thi và lấy chứng chỉ A Tin học
II. Đối tượng đào tạo. Những ai cần trang bị kiến thức kỹ năng về Microsoft Office và tham gia lấy chứng chỉ A tin học.
III. Nội dung chương trình. 1.Hệ điều hành Windows. 2.Microsoft Word 2010. 3.Microsoft Excel 2010
IV. Thời gian học: 5 tuần V. Học phí: 500.000/ khóa.

10. CHỨNG CHỈ TIN HỌC B QUỐC GIA
I. Mục tiêu đào tạo:Đào tạo cho học viên kỹ năng phân tích, thiết kế 1 phần mềm quản lý bán hàng bằng chương trình Microsoft Access 2010. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tham gia thi và lấy chứng chỉ B Tin học
II. Đối tượng đào tạo. Những ai cần trang bị kiến thức kỹ năng về Microsoft Access và tham gia lấy chứng chỉ B tin học.
III. Nội dung chương trình. 1.Phân tích thiết kế CSDL. 2.Thiết lập Table. 3.Thiết lập câu lệnh Query và SQL. 4.Thiết kế Form. 5.Thiết kế Report. 6.Thiết kế Marcro….
IV. Thời gian học: 5 tuần V. Học phí: 600.000/ khóa.

11. SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA 2010
I. Mục tiêu đào tạo:Đào tạo cho học viên kỹ năng sử dụng và hiều cặn kẽ nguyên lý hoạt động của phần mềm kế toán trong các loại hình doanh nghiệp (thương mại, sản xuất,…).
II. Đối tượng đào tạo. Những ai cần trang bị kiến thức kỹ năng về phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
III. Nội dung chương trình. 1.Phân tích nguyên lý hoạt động của phần mềm kế toán chuyên nghiệp. 2.Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu kế toán. 3.Kế toán tiền mặt. 4.Kế toán tiền gửi ngân hàng. 5.Kế toán mua hàng và công nợ phải trả. 6.Kế toán bán hàng và công nợ phải thu. 7.Kế toán kho. 8. Kế toán công cụ dụng cụ. 9.Kế toán tài sản cố định. 10.Kế toán tổng hợp.
IV. Thời gian học: 5 tuần V. Học phí: 500.000/ khóa.

CÁC CHỨNG CHỈ TRÊN: DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CẤP

LIÊN HỆ: ĐẠI HỌC KINH TẾ
TT TIN HỌC_KẾ TOÁN THĂNG LONG
Đ/C: 82 CỬU LONG, F.15, Q.10
ĐT: (08) 66602081
Sponsored links:

Rao vặt tương tự: ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012.

 1. ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012 (12.3.2012).
 2. DH Kinh Tế-TT Thăng Long tuyển sinh các lớp kế toán tin học ngắn hạn (18.5.2012).
 3. Khai giảng khóa học kế toán tổng hợp- kế toán thuế (29.6.2012).
 4. Khai giảng khóa học kế toán ngân hàng thương mại tại TP HCM, Hà Nội (2.8.2012).
 5. Liên thông chính quy ngành kế toán từ cao đẳng lên đại học đợt 11/2012 (29.10.2012).
 6. Liên Thông Trung Cấp Lên Đại Học Chính Quy Ngành Kế Toán Khóa 1/2012 (8.2.2012).
 7. Khai giảng lớp kế toán thuế tại HN, TPHCM. lh: 0938601985 (19.7.2012).
 8. Khai giảng lớp kế toán trưởng tại Tp HCM (3.10.2012).
 9. học kế toán ngân hàng cấp tốc tại Hà Nội-TP Hồ Chí Minh (lh:0946868905-Thảo) (19.8.2012).
 10. Đào tạo kế toán trên chứng từ thực tế, dạy kế toán thực tế tốt nhất Nam Định. (21.9.2012).
 11. chứng chỉ Tin học - Ngoại ngữ - Kế toán trong tuần (25.5.2009).
 12. Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành kế toán tại Thủ Đức 2012 (8.2.2012).
 13. Liên Thông Trung Cấp lên Đại Học thương mại năm 2012 ngành kế toán (25.4.2012).
 14. Dich Vụ Don Dẹp Sổ Sách Kế Toán, Lập Báo Cáo Tài Chính, Quyết Toán Thuế. (29.1.2010).
 15. Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy ngành QTKD, Kế toán, TC_NH (19.11.2012).
 16. Đào tạo kế toán chọn gói (4.7.2009).
 17. Khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế – giảm 30% học phí (23.9.2012).
 18. đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiêp (17.8.2011).
 19. Khóa học Kế toán Ngân hàng tại TPHCM_ Lh 0983787700 (10.2.2012).
 20. Nhận làm kế toán tổng hợp với 07 năm kinh nghiệm (13.3.2012).
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 210.211.106.41, 03 February, 2013 03:57:23 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).