Rao vặt: Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Đào Tạo Tuyển Sinh . Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291.

Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291.

Tin rao Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291 được đăng vào chủ đề Đào Tạo Tuyển Sinh, khu vực Bắc Giang , thể loại Chưa xác định ngày 18/7/2012 bởi Rao Vat. Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291 đã có tất cả 2 lượt xem.
Khoa hoc nghe ke toan tu a-z tai KTV/01683995291 - Bản không dấu.
Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291 - Bản có dấu.

Sponsored links:
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VIỆT
Đường nam kênh bắc - TT Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
Điện thoại : 0241 6266 686. Fax 0241 6266 678. Di động 0985232549
Wed: dtketoanviet.com / Email : dtketoanviet@gmail.com/ nguyenkhacnen.ktv@gmail.com

KHÓA HỌC: NGHỀ KẾ TOÁN TỪ A ĐẾN Z
(Dành cho người chưa biết gì về kế toán)

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM:
 KTV hoạt động Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị lâu năm, nhiều kinh nghiệm đảm bảo độ tin cậy cho các Doanh nghiệp. Hiện nay trung tâm đào tạo và dịch vụ kế toán việt (KTV) đang cung cấp các khoá đào tạo kế toán trên chứng từ sống, học viên được học trên chứng từ sống và phần mềm kế toán chuẩn đảm bảo 100% học viên khi tốt nghiệp sẽ có 1 nghề nghiệp vững vàng.
 Với phương pháp đào tạo trên thực hành thực tế, các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính. Mỗi học viên sẽ được làm việc như những kế toán viên thực sự. KTV cam kết các học viên sẽ làm tốt khi ra trường và hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí vĩnh viễn.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Thời lượng:36 - 40 buổi.
Địa điểm lớp học: Đường nam kênh bắc - TT Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
Học phí: 4.000.000 đồng.
Ưu đãi. Giảm 10% học phí cho học viên ở xa, Giảm 50% học phí cho sinh viên
Thời gian khai giảng: Liên tục khai giảng.
Lịch học: theo thời gian đăng ký của học viên.
PHẦN I: NHẬP MÔN KẾ TOÁN
1. Nguyên lý kế toán cơ bản.
 Các khái niệm cơ bản trong kế toán.
 Hệ thống tài khoản, phương pháp định khoản kế toán.
 Các bài tập định khoản kế toán.
2. Các yếu tố cơ bản trong công tác kế toán.
 Giới thiệu quy trình thực hiện KT trong các DN.
 Giới thiệu bộ máy kế toán: Các bộ phận kế toán cụ thể tại mỗi DN, quy trình thực hiện công việc kế toán tại mỗi bộ phận để mang lại hiệu quả cao..
 Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với từng mô hình DN.
3.Phần hành kế toán trong DN, phân biệt giữa kế toán thuế, kế toán quản trị.
 Kế toán quản trị: Cách quản lý, lập sổ sách, báo cáo kế toán quản trị. Xây dựng, thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của DN, cách kiểm soát hệ thống tránh sai sót, thất thoát: hang hoá, tiền…….
 Kế toán thuế: Bản chất các loại thuế; luật thuế; hệ thống sổ sách; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; phân biệt chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định thuế.
 Phân biệt chứng từ hợp lệ trong kế toán thuế: Điều kiên được khấu trừ thuế GTGT, điều kiện được công nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN…
4. Hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 Giới thiệu hệ thống tài khoản KT, cách sử dụng từng tài khoản đúng với các nghiệp vụ phát sinh.
 Hướng dẫn hạch toán kế toán các nghiệp vụ thường phát sinh cụ thể trong các DN hiện nay theo từng bước cụ thể.
5. Cách lập chứng từ kế toán, mở sổ sách kế toán.
 Giới thiệu hệ thống chứng từ KT: Lập chứng từ KT từ chứng từ gốc như PT, PC, PN, PX...
 Giới thiệu hệ thống sổ sách theo quy định luật kế toán: Mở sổ sách kế toán, cách ghi sổ KT.
6.Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.
 Giới thiệu hệ thống BCTC: Lập bộ báo cáo TC hoàn chỉnh.
 Cách lập báo cáo quyết toán thuế năm tài chính.
7.Thực hành hạch toán các bài tập KT khi phát sinh  kết quả kinh doanh.
PHẦN II: THỰC HÀNH KT TRÊN BỘ CHỨNG TỪ HOÀN CHỈNH CỦA DN ĐANG HOẠT ĐỘNG VỀ THƯƠNG MẠI.
 Thực hành trong vị trí một nhân viên kế toán tổng hợp, thực hiện tất cả các công việc của các vị trí kế toán khác nhau từ khi phát sinh nghiệp vụ, lập sổ sách theo dõi đến khi lên được BCTC và các báo cáo thuế….
1.Thực hành hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh thực tế.
 Phân loại các chứng từ gốc kế toán theo ngành nghề hoạt động của DN.
 Viết các phiếu kế toán phù hợp với chứng từ gốc kế .
 Thực hành hạch toán từng tháng: từ khi phát sinh nghiệp vụ đến khi ra được kết quả kinh doanh và khoá số liệu kế toán.
2.Thực hành mở các loại sổ sách kế toán theo quy định của luật kế toán.
 Mở các sổ chi tiết theo đối tượng: hàng hoá, khấu hao TSCĐ, bảng lương...
 Lập sổ nhật ký chung ( Loại sổ mà hầu hết tất cả các DN đang thực hiện)
 Lập sổ quỹ, sổ cái các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.
 Lập các loại bảng biểu khác mang tính chặt chẽ cho hệ thống chứng từ, ss.
3. Thực hành lập BCTC, phân tích BCTC trên hệ thống sổ sách đã hoàn thành.
 Kiểm tra tính chính xác của hệ thống sổ sách kế toán trước khi lập BCTC.
 Lập BCTC: Bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, chuyển lỗ, thuyết minh BCTC.
 Phân tích BCTC phát hiện sai sót kế toán.
 Phân tích BCTC đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Thực hành lập các báo cáo nội bộ và thuế theo quy định luật thuế.
 Lập các báo cáo KT nội bộ phòng kế toán và BGD: Hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu quản lý.
 Lập tờ khai thuế môn bài.
 Lập các báo cáo thuế GTGT: Báo cáo tháng, quý, năm.
 Lập báo cáo thuế TNDN: Báo cáo tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm.
 Lập báo cáo thuế TNCN: Báo cáo tháng, quý, quyết toán năm .
5.Thực hành lưu giữ hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh.
 Lưu kẹp chứng từ kế toán với chứng từ gốc đảm bảo tra cứu và quyết toán thuế.
 In hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh theo quy định.
 BGD, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.
 Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý KT và thuế
 Tổng kết khoá học.
PHẦN III: KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH QUYẾT TOÁN THUẾ
 Giới thiệu quy trình quyết toán thuế thực tế với Đoàn thanh tra thuế: Kiểm tra thuế GTGT, TNDN…..
 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát hệ thống chứng từ, sổ sách trước khi quyết toán.
 Giới thiệu các tình huống thường xảy ra trong quá trình quyết toán thuế và kỹ năng giải trình nó.
PHẦN IV: KỸ NĂNG XÂY DỰNG BỘ MÁY KẾ TOÁN.
 Thiết lập các bộ phận kế toán làm việc mang tính độc lập nhưng thống nhất số liệu đảm bảo tính kịp thời các báo cáo, tính chính xác cao cho Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.
 Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý KT và thuế.
PHẦN V: KT NÂNG CAO PHẦN HỌC DÀNH CHO KẾ TOÁN DVSX – XLXD.
 Các tài khoản sử dụng trong sản xuất, các hạch toán.
 Nhập kho thành phẩm.
 Cách xác định định mức của sản phẩm.
 Cách xác định tính giá thành của thành phẩm.
 Các tài khoản trong xây lắp xây dựng, các cách hạch toán.
 Hướng dẫn bóc tách công trình.
 Định mức của công trình.
 Chuyển giá vốn cho từng công trình.
 Cách tính giá thành công trình.
 Xuất nhập nguyên vật liệu.
 Quy trình thực hiện trong một Doanh nghiệp thực tế.
 Hạch toán kế toán theo qui trình chuẩn của DN xây dựng.
PHẦN VI: TỔNG KẾT, TRAO ĐỔI, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
Ngoài ra KTV còn tổ chức rất nhiều khóa học khác như: Kế toán trưởng ( Phối hợp đào tạo cùng trường học viện tài chính), Kỹ năng quyết toán thuế, Phòng tránh rủi ro và xử lý sai phạm hóa đơn, Kế toán AZ cho người chưa bao giờ học kế toán, Kế toán thuế XLXD – DVSX và làm các dịch vụ kế toán thuế trọn gói năm tài chính, dọn dẹp sổ sách kế toán, tư vấn kế toán cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhua cầu.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Phòng Đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VIỆT
Đường nam kênh bắc - TT Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
Điện thoại : 0241 6266 686. Fax 0241 6266 678. Di động 0985232549
Wed: dtketoanviet.com / Email : dtketoanviet@gmail.com/ nguyenkhacnen.ktv@gmail.com
Sponsored links:

Rao vặt tương tự: Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291.

 1. Khóa học nghề kế toán từ a-z tại KTV/01683995291 (18.7.2012).
 2. Học một khóa tặng một khóa Học thử kế toán miễn phí tại Sao Việt (15.9.2012).
 3. Khai giảng khóa học kế toán tổng hợp- kế toán thuế (29.6.2012).
 4. KTV - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP (6.8.2012).
 5. Khóa học Kế toán Ngân hàng tại TPHCM_ Lh 0983787700 (10.2.2012).
 6. Khóa học kế toán thuế chất lượng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc (6.6.2012).
 7. Khóa thực tập kế toán cho sinh viên tại VNNP (11.2.2012).
 8. Khai giảng khóa học kế toán ngân hàng thương mại tại TP HCM, Hà Nội (2.8.2012).
 9. Khóa học kế toán tổng hợp (17.6.2011).
 10. Khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế – giảm 30% học phí (23.9.2012).
 11. Khóa học dành cho kế toán chuyên nghiệp (10.7.2012).
 12. ĐH Kinh Tế- TT Kế Toán_Tin Hoc khai giảng các lớp chứng chỉ kế toán ngắn hạn vào ngày 20/3/2012 (12.3.2012).
 13. tuyển sinh liên thông Đại Học Nghành kế toán năm 2012 (13.4.2012).
 14. Đào tạo kế toán trên chứng từ thực tế, dạy kế toán thực tế tốt nhất Nam Định. (21.9.2012).
 15. Liên Thông Trung Cấp Lên Đại Học Chính Quy Ngành Kế Toán Khóa 1/2012 (8.2.2012).
 16. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, tư vấn giám sát, kỹ sư xây dựng, kế toán trưởng... (11.10.2010).
 17. Đào tạo KTV Laptop thực hành cơ bản !!! (4.11.2009).
 18. ĐÀO TẠO KTV SỬA CHỮA ĐIỆN THỌAI DI ĐỘNG (11.5.2009).
 19. Khóa nghề nhân sự chuyên nghiệp tại Eduviet (30.9.2011).
 20. chuyên tư cấn cấp toàn bộ chứng chỉ hành nghề xây dựng,kiến trúc,kỹ sư,định giá,thiết kế.. (27.8.2012).
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.120, 05 February, 2013 17:49:37 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).