Rao vat: Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet.

Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet.

Tin rao Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 20/6/2011 boi Rao Vat. Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet da co tat ca 48 luot xem.
Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet - Bản không dấu.
Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet - Bản có dấu.

Sponsored links:
KIEN TAO LINH HON THUONG HIEU
- THIET KE CHUYEN BIETTHIET KE LOGO
Thiet ke Logo la cach su bieu
dat ve hinh dang, mau sac the hien tinh cach, nganh
nghe hoat dong cua mot Cong ty, la ngon ngu giao tiep
than thien nhat, la su nhat dien ve ca tinh cua mot
Cong ty nhanh nhat. Hieu duoc nhung gia tri cua viec
co mot logo dep mang tam quan trong nhu the nao den
mot Doanh nghiep. Truyen thong Ha Noi co mot doi ngu
hoa si tai nang thiet ke logo de cung ban phat trien
Thuong hieu Doanh nghiep.


THIET KE CARD VISIT


Cac cu co noi "Mieng trau
la dau cau chuyen" trong thoi dai hien nay thi de
co 1 Card visit dep va chuyen nghiep de gay an tuong
ngay tu phut ban dau gap go khach hang, doi tac, ban
be luu lai mot cach can than va lau nhat. De danh
thiep cua ban luon duoc luu giu tran trong hay lam
cho no tro nen that an tuong, noi bat hon bao gio
het.

THIET KE QUANG CAO TREN BAO,
TAP CHI


Thiet ke quang cao tren Bao,
tren tap chi la mot phan tat yeu khong the thieu
khi ban muon gioi thieu san pham, dich vu cua minh
hay mot su kien bat ky, ban can mot cach trinh bay
dep, thiet ke sang trong chuyen nghiep. O Hanoi
Creative Media rat san long giup ban lam viec do that
hieu qua, Han thiet ke cua chung toi se lam cho
khach hang cua ban tin vao san pham cua ban va dua
den quyet dinh su dung san pham hay dich du cua
ban. Du quang cao cua chung toi khong phai la quang
cao dep nhat nhung no se dung vao hang quang cao
thuc dung nhat. giup khach hang cua minh ban duoc
hang, co the la muc tieu truoc mat cung co the la
muc tieu lau dai cua ban.

THIET KE BAO BI SAN PHAM


Bao bi rat quan trong trong viec
xay dung mot thuong hieu manh va nhat quan. Bao bi
khong chi co tac dung bao ve, mo ta va gioi thieu
san pham ma no con chua dung rat nhieu nhan to tac
dong den khach hang va viec quyet dinh lua chon mua
hang cua ho.


Chung toi se tu van cho khach
hang cach thiet ke sao cho cac khach hang cua cac ban
khi nhin bao bi se mong muon duoc mua san pham.


Cac loai bao bi san pham chung
toi thiet ke bao gom


- Thiet ke bao bi thuc pham


- Thiet ke bao bi my pham


- Thiet ke bao bi duoc pham


- Thiet ke tui dung qua tang


- Thiet ke thung carton


- Thiet ke vo hop


THIET KE THIEP MUNG TET, SINH
NHAT, SU KIEN


Moi nam tet den xuan ve, moi
su kien khong the khong lam trong long moi nguoi boi
hoi sao xuyen. Muon gui tang moi nguoi bang ca tam
chan tinh. Hay the hien tam chan tinh cua minh bang
nhung tam thiep duoc thiet ke theo y tuong cua
ban, that dep, that trang trong, sang trong chuyen
nghiep.

THIET KE BIA SACH, BIA TAP
CHI, DAN TRANG SACH, DAN TRANG TAP CHI


Thiet ke bia Sach, bia Tap
chi, dan trang Sach, dan trang Tap chi. la mot cong viec
doi hoi su ty mi chau chuot tung dong chu hay bia
Sach, bia Tap chi doi hoi nguoi Hoa si phai the
hien duoc noi dung cua Tap chi hay noi dung cua sach
len bia - Moi mot Bia sach hay bia Tap chi chung toi
nhung nguoi hoa si coi nhu nhung tac pham de doi
cua minh.

THIET KE POSTER, BANNER QUANG CAO


Poster, Banner quang cao la mot
kenh truyen ba thong tin nhanh nhat tu san pham hay
chuong trinh cua cac Cong ty hay mot to chuc den moi
nguoi mot cach nhanh nhat, Poster, Banner duoc danh gia
ve muc do truyen thong tin nhanh nhat tren tat ca
cac thong tin dai chung hien nay.


Nam bat duoc nhung yeu cau
va muc do quan trong. Hanoi Quintessence Media tu hao co
doi ngu hoa si la nhung nguoi gioi nhat de thuc
hien viec nay cho ban
THIET KE KEP TAI LIEU – KEP
HO SO CHUYEN NGHIEP (PROFILE)


Kep tai lieu (File Folder) duoc
su dung de chua tai lieu kinh doanh, dong thoi cung
la phuong tien marketing hieu qua cua doanh nghiep. Mot
thiet ke dep se de lai an tuong va su hai long
cho khach hang moi khi ban su dung no.


Thuong duoc tao tu giay
A4, co chua cac thong tin nhu logo, ten va dia chi, dien
thoai Cong ty... Tuy theo nhu cau, va yeu cau cua cong
ty ma bia ho so(kep file) duoc thiet ke cho phu hop
voi tung cong ty. Voi uu viet ke tren ban khong the
khong can mot to roi chuyen nghiep va hieu qua.THIET KE CATALOGUE MOT PHAN TAT
YEU CUA CONG TY


Catalogue la mot phuong tien huu
hieu dung de gioi thieu san pham mot cach hieu qua
nhat va rat pho thong, duoc nhieu cong ty va tap
doan da quoc gia su dung rong rai.


Catalogue la mot san pham quang
cao tap hop nhung chi tiet, thong tin giup doanh nghiep
he thong mot cach day du nhung thong tin ve doanh
nghiep, san pham, dich vu cua minh de thuyet phuc
doi tuong, qua do tac dung truc tiep len quyet dinh
mua hang cua doi tuong thong qua su so sanh giua cac
chung loai san pham cua chinh doanh nghiep hoac cua
cac doanh nghiep cung san xuat mat hang do.


Muc tieu cua Catalog la ban hang
va de gianh duoc vi tri thong tri tren chon thuong
truong canh tranh. Moi mot cong ty da su dung catalog
theo mot cach khac nhau nhung ho deu co muc tieu cao
nhat la chiem linh thi phan va loi nhuan.


Voi moi doanh nghiep kinh doanh,
san xuat, thuong mai, dich vu thi Catalogue la mot
cong cu tiep thi hieu qua va khong the thieu duoc.


THIET KE BROCHURE – CONG CU
HUU HIEU DE THUYET PHUC KHACH HANG


Brochure la mot cuon cam nang bo
tui, la mot cuon Catalogue gon gang trong do gioi thieu
doanh nghiep va hoat dong kinh doanh cung nhu cac chieu
PR cua ban den khach hang mot cach thu hut, da dang
va hieu qua nhanh nhat. Brochure la cong cu huu hieu
de thuyet phuc khach hang va tao su tin tuong cua
ho.


Cac loai Brochure ma chung toi
thiet ke bao gom:


- Thiet ke brochure san pham


- Thiet ke brochure gioi thieu
dich vu


Cac hinh thuc brochure chung toi
thiet ke da dang gom:


- Bi-fold brochure: la loai brochure
duoc the hien tren ca hai mat giay va gap lai va
phan noi dung duoc the hien o 4 mat


- Tri-fold brochure: la loai
brochure duoc the hien tren 3 mat giay gap va noi
dung the hien tren 6 mat


Ngoai viec thiet ke brochure,
chung toi se tu van cho khach hang viec in an tren cac
chat lieu giay khac nhau nham dat hieu qua toi da.
Chung toi cung se giup khach hang quan ly viec in an
de dam bao mau sac in an duoc chan that nhat


Hanoi Quintessence Media voi doi
ngu Hoa si day nhiet huyet va yeu nghe chac chan
se mang den cho ban nhung thiet ke ngoai mong doi.


THIET KE TO ROI, THIET KE TO
GAP – CHUYEN NGHIEP HIEU QUA


To roi, to gap - Mot trong
nhung cong cu truyen ba thong tin toi cong dong theo
cach dai tra nhanh nhat va huu dung nhat. Co the su
dung de phat truc tiep toi doi tuong tiep nhan,
ho tro cac dai ly trong viec gioi thieu chi tiet cac
san pham, dich vu cu the cua doanh nghiep, to chuc.
Hinh thuc quang cao nay dac biet phat huy tac dung
tai cac ky trien lam, hoi cho hoac de tai cac
showroom trung bay san pham. Voi uu viet ke tren ban
khong the khong can mot to roi chuyen nghiep va hieu
qua.


THIET KE NHAN DIEN THUONG
HIEU SAN PHAM/DICH VU


Neu cong ty ban so huu mot
danh muc san pham - dich vu da dang va khac biet thi
viec tao lap hinh anh rieng cho tung dong san
pham/dich vu thong qua viec thiet ke he thong nhan
dien thuong hieu san pham - dich vu la dieu can
thiet. Hanoi Creative Media se giup ban tu van va trien
khai mot cach chuyen nghiep nhat.


Goi thiet ke nhan dien thuong
hieu cho san pham/dich vu bao gom cac hang muc:


+ Logo san pham


+ Quy chuan logo


+ Tem, Nhan, mac


+ Bao bi, tui dung, hop carton…


+ Phieu giao nhan, dat hang,
ban giao…


+ The (The KM, Giam gia, VIP…)


+ Poster, to roi, to gap


+ Catalogue gioi thieu san pham


+ Bien bang he thong dai ly,
cua hieu


+ Ung dung qua tang


+ Thiep, lich nam moi


+ Phuong tien van chuyenHay lien he truc tiep voi
chung toi de duoc tu van thiet ke logo. Tryen thong
Ha Noi rat han hanh duoc hop tac voi Quy khach!
Chung toi chi cach ban co 1
cuoc dien thoai.
Thong tin chi tiet lien he:
Mr. Vu
M : 01686 900 900
E : hanoicm@gmail.com

T : 04. 668 11 678
W: www.truyenthonghanoi.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet.

 1. Kien tao linh hon thuong hieu - Thiet ke chuyen biet (20.6.2011).
 2. Thiet ke nhan dien thuong hieu chuyen nghiep (12.9.2011).
 3. Thiet ke WEBSITE chuyen nghiep_ Giai phap cho thuong hieu (11.2.2009).
 4. Cong ty CP tu van thiet ke kien truc GOLDSPACE Viet Nam chuyen thiet ke kien truc, thiet ke noi that hang dau Viet Nam (8.8.2011).
 5. Bien hieu. bang hieu, hop den, thiet ke logo , name card, in an, lam lich thiep 2009 (28.9.2009).
 6. Thiet ke kien truc noi that nha pho biet thu lien he 0973379701 (5.7.2014).
 7. Dich vu thiet ke chon goi bo nhan dien thuong hieu tai HGCONNECT (22.8.2013).
 8. Kien truc su thiet ke chuyen nghiep (2.3.2012).
 9. Chuyen tu van, thiet ke kien truc, noi ngoai that (5.2.2010).
 10. thiet ke web chuyen nghiep , an tuong , chat luong tim kiem google cao (18.5.2011).
 11. Thiet ke kien truc, thi cong noi ngoai that, nha pho, biet thu, nha hang, van phong (15.9.2013).
 12. Vi sao nen thiet ke he thong nhan dien thuong hieu (21.3.2012).
 13. Thiet ke nhan dien thuong hieu doanh nghiep voi Mythuat24h (22.6.2012).
 14. Dana Media thiet ke web,phan mem,nhan dien thuong hieu (24.2.2011).
 15. Thiet ke he thong nhan dien thuong hieu va in an chat luong hoan hao! (9.8.2012).
 16. ZEN architecture kinh gui Quy khach hang Goi thiet ke kien truc va noi that chuyen nghiep! (8.6.2009).
 17. Chuyen thiet ke xay dung nha pho, biet thu (3.8.2011).
 18. Thiet ke kien truc, thiet ke noi that! (3.4.2010).
 19. Thiet ke web thuong mai dien tu chuyen nghiep gia sinh vien ! (26.5.2009).
 20. Chuyen thuc hien In An - Thiet ke quang cao , bao bi giay , an pham (3.12.2009).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 20 August, 2014 17:01:15 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).