Rao vat: Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone.

PhanVien.Com . Rao Vat . Gioi Thieu Nha Hang . Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone.

Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone.

Tin rao Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone duoc dang vao chu de Gioi Thieu Nha Hang, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 18/4/2011 boi Rao Vat. Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone da co tat ca 62 luot xem.
Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone - Bản không dấu.
Nuoc uong tinh khiet dong chai mekongzone - Bản có dấu.

Sponsored links:
THU NGO Kinh gui quy khach hang! Cong ty CP MEKONGZONE Viet Nam xin chan thanh cam on su hop tac cua qui khach hang. Trong thoi gian vua qua, duoc su ung ho, hop tac cua cac nha phan phoi va cua cac quy khach hang, da giup chung toi da dua ra thi truong san pham nuoc uong dong binh 19,5 lit mang thuong hieu MEKONGZONE. San pham cua chung toi la ket qua cua viec ap dung cac cong nghe hien dai trong viec xu ly nuoc cung voi su tich luy kinh nghiem nhieu nam trong cong tac giang day, tu van thiet ke va lao dong san xuat, chung toi thau hieu ve tam quan trong cua viec san xuat ra nhung san pham co chat luong cao, mau ma dep, gia ca hop ly, dap ung nhu cau da dang va ngay cang cao cua qui khach hang. Trong qua trinh tham gia kinh doanh, chung toi xin cam ket cung cap cho khach hang cac san pham chat luong, dam bao ve sinh an toan thuc pham va chat luong dich vu tot nhat. Cong ty MEKONGZONE Viet Nam rat mong muon tiep tuc nhan duoc su ung ho va hop tac cua cac nha phan phoi va cua qui khach hang doi voi cong ty chung toi trong thoi gian toi. Tran trong Cong ty Cp MEKONGZONE Viet NamChi tieu chat luong dap ung nuoc uong tinh khiet: Na+: < 200 mg/l; NO3-: < 50 mg/l; Mg2+: < 0,5 mg/l; Fe2+: < 0,3 mg/l; K+: < 12 mg/l; NH3: ≤1,5 mg/l; pH = 6,9 - 8,5; Thuy ngan: ≤ 0,001; Asen: ≤ 0,01; Phenol: ≤ 0,5mg/l. GIOI THIEU VE SAN PHAM 1.Quy trinh san xuat: Buoc 1: Lam sach nuoc Nuoc tu gieng khoan duoc lam thoang bang gian mua, cho luu lai o be loc tiep xuc trong thoi gian 45 phut, du de cac Fe2+ oxy hoa thanh Fe3+ va thuy phan Fe3+, sau do nuoc duoc tiep tuc loc qua be loc cat trong luc de dat chat luong nuoc an uong sinh hoat theo qui dinh cua TCVN 33: 2006 va cac qui dinh cua Bo Y te Buoc 2: Loai bo cac tap chat co trong nuoc Nuoc an uong sinh hoat tiep tuc cho qua day chuyen cong nghe xu ly nuoc tinh khiet. Dau tien la thiet bi xu ly so bo de khu khi, dieu chinh do pH, tiep theo la thiet bi loc tinh dot I de loai bo nhung can kich thuoc nho con sot lai. Buoc 3: Loc tham thau nguoc R.O Sau do nuoc cho qua thiet bi loc tham thau nguoc (RO) va thiet bi loc hon hop ionit dot I nham dam bao do trong suot. De oxy hoa cac chat huu co hoa tan chua khu het va tieu diet cac vi khuan, virus... He thong nay duoc cong nhan la co kha nang loai bo hoan cac chat co hai cho suc khoe con nguo nhu : Thuoc tru sau, chat tay rua, kim loai nang, hoa chat doc, phong xa, virus, vi sinh vat va cac tap chat gay ung thu trong nuoc, no tao ra mot loai nuoc tinh khiet, sach, tiet trung,...rat co loi cho suc khoe con nguoi. Nguoc lai, hien nay cac phuong phap loc nuoc hien nay deu khong the loai bo hoan toan cac tap chat trong nuoc. Sau do nuoc sach duoc cho qua thiet bi ozon va thiet bi UV dot I. Den day nuoc da dat do tinh khiet yeu cau. De on dinh nuoc dam bao suc tro khang duoi 8M¿cm va loai tru cac ion phan huy tu cac hop chat do tac dung cua qua trinh triet trung nhu S, P, Na…nuoc se cho qua loc hon hop ionit (dot II) khong hoan nguyen va khu bo cac manh vun co the sinh ra bang thiet bi loc tinh (microfilter) bac II. Cuoi cung mot lan nua nuoc se duoc triet trung bang thiet bi UV dot II va dam bao loc toan bo cac chat huu co va cac ion con sot lai trong nuoc bang thiet bi RO bac II. Buoc cuoi cung: Dong chai Sau khi qua tat ca cac quy trinh tren, nuoc duoc dua vao bon chua nuoc tinh de dua vao san xuat. Nuoc tinh khiet MEKONGZONE dat tieu chuan nuoc uong dong chai TCVN 6096: 2004 danh cho muc dich uong giai khat hang ngay. 2. Khuyen mai: +) Khuyen mai coc thuy tinh, gia de nuoc. +) Khuyen mai cay nong lanh doi voi cac quy khach hang co so luong su dung nhieu.+) Va con nhieu uu dai khac. De duoc phuc vu nuoc tan nha quy khach vui long xin goi so: 04.85822966 hoac 01258727777www.mekongzone.com.vnBam vao day de lien he:http://dzodzo.com/quickcontact.aspx?UId=806&Aid=34383&Wid=52Nguoi dang tin: trang nguyenMa tin: 34383
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.126, 05 February, 2013 23:01:19 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).