Rao vat: QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA.

QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA.

Tin rao QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 23/4/2011 boi Rao Vat. QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA da co tat ca 79 luot xem.
QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA - Bản không dấu.
QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA - Bản có dấu.

Sponsored links:
QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA
1.      Tong quan ve nuoc thai xi ma
Nuoc thai cua
nganh xi ma phat sinh khong nhieu, nong do cac chat huu co thap nhung
ham luong cac kim loai nang lai rat cao. Chung la doc
chat tieu diet cac sinh vat phu du, gay benh cho ca va bien doi cac
tinh chat lý hoa cua nuoc, tao ra su tich tu sinh hoc dang lo ngai
theo chieu dai chuoi thuc an. Ngoai ra con anh huong den duong ong dan
nuoc, gay an mon, xam thuc he thong cong ranh, anh huong den chat luong
cay trong, vat nuoi, canh tac nong nghiep, lam thoai hoa dat do su chay
tran va tham cua nuoc thai.
Nuoc
thai tu cac qua trinh xi ma kim loai, neu khong duoc xu ly, qua thoi
gian tich tu va bang con duong truc tiep hay gian tiep se ton dong
trong co the con nguoi va gay cac benh nghiem trong nhu viem loet da,
viem duong ho hap, eczima, ung thu,...
2.      Dac trung cua nuoc thai xi ma
Nuoc thai tu qua trinh xi ma co thanh phan da dang ve nong do va pH bien doi rong tu 2 - 3 den 10 - 11.
Dac
trung chung cua nuoc thai nganh xi ma la chua ham luong cao cac muoi vo
co va kim loai nang. Tuy theo kim loai cua lop ma ma nguon o nhiem co
the la Cu, Zn, Cr, Ni,… va cung tuy thuoc vao loai muoi kim loai duoc
su dung ma nuoc thai co chua cac doc to nhu xianua, sunfat, amoni,
cromat,… Cac chat huu co it co trong nuoc thai xi ma, phan chu yeu la
chat tao bong, chat hoat dong be mat … nen BOD, COD thuong thap va
khong thuoc doi tuong xu ly. Doi tuong xu ly chinh la cac ion vo co ma
dac biet la cac muoi kim loai nang nhu Cr, Ni, Cu, Fe, …
Bang chat luong nuoc thai nganh xi ma

3.      Quy trinh cong nghe xu ly nuoc thai

4.      Thuyet minh quy trinh cong nghe
            Nuoc
thai san xuat duoc dan theo duong thoat nuoc rieng ra he thong xu ly
nuoc thai. Dong thai duọc dua vào hàm tiép nhạn. Song chan rac
(SCR) duọc dạt tại duòng óng truóc hàm tiép nhạn nham loai bo
cac chat ran co kich thuoc lon nhu: giay, go, nilong, la cay … de bao
ve cac may moc thiet bi o cac cong doan xu ly nuoc tiep theo. Nuoc thai
duoc bom qua be dieu hoa.
            Tai
be dieu hoa, may khuay tron chim se hoa tron dong deu nuoc thai tren
toan dien tich be, ngan ngua hien tuong lang can o be sinh ra mui kho
chiu. Be dieu hoa co chuc nang dieu hoa luu luong va nong do nuoc thai
dau vao he thong xu ly.
Nuoc thai ỏ be dieu hoa duoc bom qua be phan ung. Bom dịnh luọng có nhiẹm vụ cham hoa chat NaHSO4, FeSO4
vao be voi lieu luong nhat dinh va duoc kiem soat chat che. Duoi tac
dung cua he thong canh khuay voi toc do lon duoc lap dat trong be, cac
hoa chat duoc hoa tron nhanh va deu vao trong nuoc thai. Hon hop nuoc thai nay tu chay qua be keo tu tao bong.
Tai be keo tu tao bong, hoa
chat NaOH, CaO duoc cham vao be voi lieu luong nhat dinh. Duoi tac dung
cua hoa chat nay va he thong motor canh khuay voi toc do cham, cac bong can li
ti tu be phan ung se chuyen dong, va cham, dinh ket va hinh thanh nen
nhung bong can tai be keo tu tao bong co kich thuoc va khoi luong lon
gap nhieu lan cac bong can ban dau, tao dieu kien thuan loi cho qua
trinh lang o be lang. Hon hop nuoc va bong can huu dung tu chay sang be lang.
Nuoc thai sau be lang se tu chay qua be trung gian de chuan bi qua trinh loc ap luc. Bun duoc bom ve be chua bun. Bun
o be chua bun duoc luu tru trong khoang thoi gian nhat dinh, sau do
duoc cac co quan chuc nang thu gom va xu ly theo quy dinh. Tai be chua
bun, khong khi duoc cap vao be de tranh mui hoi sinh ra do su phan huy
sinh hoc cac chat huu co.
Be
loc ap luc gom cac lop vat lieu: soi do, cat thach anh va than hoat
tinh de loai bo cac hop chat huu co hoa tan, cac nguyen to dang vet,
nhung chat kho hoac khong phan giai sinh hoc va halogen huu co nham xu
ly cac chi tieu dat yeu cau quy dinh.
Nuoc thai sau khi qua be loc ap luc duoc xa thai vao nguon tiep nhan.
5.      Uu, nhuoc diem cong nghe hien huu:
a.      Uu diem:
·        Cong nghe de xuat phu hop voi dac diem, tinh chat cua nguon nuoc thai.
b.      Nhuoc diem:
·        Nong do cac chat o nhiem sau quy trinh xu ly chua dat quy chuan hien hanh;
             * Cong ty moi truong Ngoc Lan da co nhieu kinh nghiem trong viec cai tien cac quy trinh xu ly nuoc thai nganh xi ma bang viec ap dung cong nghe hien dai.
Neu quy cong ty co nhu cau cai tao hoac du dinh xay dung mot he thong
xu ly moi, hay lien he voi chung toi de duoc tu van, thiet ke mien phi
va giup quy vi co muc dau tu thap nhat cho cong trinh.
De biet them thong tin chi tiet, vui long lien he:
Nguyen Thi Ngoc Dung (Ms) – Phong ky thuat
Cong ty TNHH Moi truong Ngoc Lan
Dia chi  : 66/3D - Binh Duong 3 - An Binh - Di An - Binh Duong
Dien thoai         : (08) 22.163.992             Fax: (08) 37.296.405
Email                : mtnngoclan2004@yahoo.com.vn
Website            : www.xulymoitruong.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: QUY TRINH XU LY NUOC THAI XI MA.

 1. QUY TRINH XU LY NUOC THAI BOT MI (20.9.2011).
 2. CHUONG TRINH SIEU KHUYEN MAI CUA VIETNAM AIRLINES (25.8.2011).
 3. CHUONG TRINH KHUYEN MAI DAC BIET CUA MEGAVNN - USB 3G gia soc day !!! (22.6.2010).
 4. CHUONG TRINH THAC SY QTKD_DH NAM COLUMBIA_HOA KY (6.7.2011).
 5. CHUONG TRINH THAC SY QTKD_DH NAM COLUMBIA_HOA KY (10.8.2011).
 6. Hoi thao du hoc CHUONG TRINH “STUDY + INTERNSHIP + WORK GUARANTEE” INTERNATIONAL ACADEMY @ BINTAN (18.9.2010).
 7. CHUONG TRINH THAC SI QUAN TRI KINH DOANH TRUONG DAI HOC GRIGGS – HOA KI TAI VIET NAM (30.1.2010).
 8. In the spa, the tich diem theo menh gia, the khuyen mai, the ruou, the bia .. (5.9.2011).
 9. lien thong trung cap len dai hoc thuong mai chinh quy dot 4/2012 (29.3.2012).
 10. Truong Ton Duc Thang xet tuyen TC nghe chinh quy nam 2012 (5.3.2012).
 11. Lien Thong Dai Hoc Thuong Mai - Tuyen sinh He Chinh Quy tu trung cap, cao dang len DH (12.12.2011).
 12. LIen THong TRai nganh len DAi hoc chinh quy 2012 (cap bang chinh quy) (28.6.2012).
 13. Tuyen sinh trung cap chinh quy nganh su pham tieu hoc, su pham mam non.. (25.8.2011).
 14. in the Hoi nghi khach hang - the vip - the khuyen mai gia re nhat tai Ha noi (9.9.2011).
 15. Bảo Duỏng, sũa chũa, Phục ché ác quy xe nang diẹn, ác quy Viẽn thong (24.6.2009).
 16. Chung chi hanh nghe thiet ke quy hoach xay dung, kien truc, noi ngoai that cong trinh (18.4.2012).
 17. Da quy, da quy, da ruby, tranh da quy, tranh da quy, da phong thuy, da phong thuy, phong thuy, phong thuy, da quy luc yen, da quy luc yen- P (12.1.2011).
 18. BOI DUONG NGHIEP VU QUAN LY DU AN DAU TU XAY DUNG CONG TRINH. (24.6.2010).
 19. DU HOC TDC - HANH TRINH TOI TUONG LAI (28.10.2010).
 20. LOP DAO TAO NGHIEP VU QUAN LY DU AN DAU TU XAY DUNG CONG TRINH (15.3.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.44, 05 February, 2013 06:03:50 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).