Rao vặt: Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Đào Tạo Tuyển Sinh . Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội.

Tin rao Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội được đăng vào chủ đề Đào Tạo Tuyển Sinh, khu vực Hà Nội , thể loại Chưa xác định ngày 12/4/2012 bởi Rao Vat. Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội đã có tất cả 29 lượt xem.
Thong bao tuyen sinh 2012 - Dai hoc Noi vu Ha Noi - Bản không dấu.
Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội - Bản có dấu.

Sponsored links:
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Số: 98 /TB-ĐHNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO
Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ (trước đây là trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội và trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ) thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012 như sau:
1. Mã trường Đại học Nội vụ Hà Nội: DNV
2. Các bậc, ngành đào tạo:

TT BẬC, NGÀNH CHỈ TIÊU, MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC GHI CHÚ
HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
1. Bậc Đại học: 660 240 - Thời gian đào tạo: 4 năm
- Chỉ tiêu: 900
- Khối thi: C, D1

01 Khoa học thư viện D320202
02 Quản trị văn phòng D340406 D340406D
03 Lưu trữ học D320303 D320303D
04 Quản trị nhân lực D340404 D340404D
2. Bậc Cao đẳng: 900 200 - Thời gian đào tạo: 3 năm
- Chỉ tiêu: 1100
- Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào trường.
- Xét nguyện vọng 2, 3 của các thí sinh.

01 Khoa học thư viện C320202 C320202D
02 Lưu trữ học C320303
03 Quản trị nhân lực C340404 C340404D
04 Quản trị văn phòng C340406 C340406D
05 Văn thư - Lưu trữ
06 Hành chính học
07 Hành chính văn thư
08 Quản lý văn hoá C220342
09 Thư ký văn phòng C340407
10 Dịch vụ pháp lý C380201 C380201D
11 Tin học ứng dụng C480202

Ghi chú: Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng được học Liên thông lên bậc Đại học cùng ngành, hệ đào tạo.

3. Đối tượng dự thi:
Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

5. Ngày thi: Ngày 9,10/7/2012 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. Địa điểm thi: Tại Hà Nội và Đà Nẵng theo Giấy báo dự thi
Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Thí sinh nộp hồ sơ tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 17 tháng 4 năm 2012 đến 17h ngày 23 tháng 4 năm 2012)

7. Quyền lợi của Sinh viên:
- Sinh viên đăng ký học ở Hà Nội hoặc cơ sở của Trường tại Đà Nẵng, Trường sẽ xét điểm trúng tuyển theo khu vực thí sinh đăng ký học.
- Sinh viên thuộc diện chính sách được miễn giảm học phí và được ưu tiên ở nội trú trong ký túc xá của Nhà trường.
- Sinh viên có thành tích học tập tốt được nhận học bổng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.

8. Địa điểm liên hệ:
a. Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Số 36, Đường Xuân La – Quận Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (043) 7533.659 - (043) 7532.864-113;
Fax: (043) 7588.640 - (043) 7532.955.
b. Cơ sở tại Đà Nẵng:
Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc –Điện Bàn – Quảng Nam
(Gần Làng Đại học Đà Nẵng)
Điện thoại: (0510) 626 3232 – (0510) 626 3235-101 – (0511) 2240 390;
Xem thông tin chi tiết tại website: http://www.truongnoivu.edu.vn
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT và quý cơ quan giúp Trường sao thông báo tuyển sinh năm 2012 tới học sinh để các em có thông tin đăng ký dự thi hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào học các ngành, bậc đào tạo theo quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, TP;
- Phòng GD&ĐT các Quận, Huyện, TX;
- Các trường THPT, TT GDTX các tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu: VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

NGƯT.TS. Triệu Văn CườngI. NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN (THÔNG TIN THƯ VIỆN)
Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng
Mã ngành Đại học: D320202 Mã ngành Cao đẳng: C320202
1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình giáo dục đại học trình độ Đại học (4 năm), Cao đẳng (3 năm) ngành Khoa học Thư viện, Cao đẳng liên thông Khoa học Thư viện (18 tháng) nhằm đào tạo nhân lực thư viện - thông tin có trình độ lý luận và năng lực tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin. Cụ thể:
Về Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ cơ bản của khoa học Thư viện: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn thông tin, tổ chức xử lý, lưu giữ, phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm, dịch vụ và phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại;
- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, am hiểu các loại hình cơ quan thông tin & thư viện hiện đại;
- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học của ngành.
Về Kỹ năng:
 Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện: Xây dựng và phát triển nguồn tin; Tổ chức kho và bảo quản tài liệu; Xử lý thông tin - tài liệu; Tổ chức bộ máy tra cứu; Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thư viện-thông tin; Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin; Marketing thư viện…
 Có kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp.
 Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện.
 Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn
Về thái độ: Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện-thông tin. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề. Có tinh thần trách nhiệm với công việc và với người sử dụng thư viện.
2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 Hệ thống thư viện công cộng; Hệ thống thư viện các trường phổ thông, thư viện LLVT;
 Trung tâm học liệu, Cơ quan thông tin – thư viện của các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu;
 Trong các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin – thư viện (kinh doanh và cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị thư viện: máy tính, cổng từ, camera, mã vạch…); Trong thư viện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án, thư viện tư nhân;
 Trong các cơ quan văn hoá, điểm bưu điện văn hoá; Trong các cơ quan lưu trữ, bảo tàng…
II. NGÀNH LƯU TRỮ HỌC
Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng
Mã ngành Đại học: D320303 Mã ngành Cao đẳng: C320303
1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận và thực tiễn của khoa học Lưu trữ để vận dụng vào công tác Lưu trữ hiện đang đặt ra đối với các cơ quan, tổ chức.
2. Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản của công tác Lưu trữ. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị thêm các kiến thức về công tác Văn thư.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Đảm nhiệm các chức danh như chuyên viên Văn thư, chuyên viên Lưu trữ.
Quản lý và chỉ đạo thực hiện các nội dung của công tác Văn thư, Lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp và các Trung tâm, phòng, kho lưu trữ.

III. NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng
Mã ngành Đại học: D340404 Mã ngành Cao đẳng: C340404
1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình giáo dục đại học trình độ Đại học (4 năm), Cao đẳng (3 năm) đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết công việc trong quá trình tác nghiệp thực tế.
2. Các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị nhân lực luôn bám sát nhu cầu của xã hội với hai khối kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ và pháp luật trong công tác quản trị nhân lực. Chương trình cũng chú trọng đến việc trang bị hệ thống kỹ năng nghề nghiệp giúp sinh viên có khả năng làm việc độc lập trong lĩnh vực phụ trách. Ngoài những kỹ năng cơ bản để tác nghiệp trong chương trình cao đẳng (kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tuyển dụng, ký kết hợp đồng và thỏa ước lao động, kỹ năng làm việc nhóm...) sinh viên tốt nghiệp bậc đại học được rèn luyện thuần thục các kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực như: Kỹ năng hoạch định chính sách nhân lực, kỹ năng xây dựng định mức lao động và thang bảng lương, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng sử dụng quyền lực, kỹ năng động viên, khiển trách và sa thải nhân viên,...
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có thể tác nghiệp ở các vị trí: chuyên gia tư vấn, chuyên viên, cán bộ phụ trách một số hoạt động cơ bản và chuyên sâu về quản trị nhân lực trong mọi loại hình tổ chức như:
- Các cơ quan của Đảng;
- Các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các cơ quan của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ của các cơ quan Bộ, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các cấp.
- Các đơn vị sự nghiệp (các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, cơ sở y tế, viện nghiên cứu);
- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
- Hệ thống doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.
4. Nhu cầu của xã hội về ngành học:
Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ, riêng đội ngũ nhân lực có kiến thức về tổ chức, nhân sự trong ngành nội vụ dự tính mỗi năm tăng khoảng 6% (khoảng 2.000 người) trong giai đoạn 2011 – 2015, 3 – 4% (1.500 người) trong giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó hàng trăm doanh nghiệp Nhà nước, 497.951 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hàng trăm viện nghiên cứu về quản lý… mỗi năm cần tuyển hàng nghìn cán bộ phụ trách về vấn đề nhân lực trong tổ chức. Vì vậy, hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực tốt nghiệp đều có việc làm ngay khi ra trường.
IV. NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
A. Chuyên ngành: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng
Mã ngành Đại học: D340406 Mã ngành Cao đẳng: C340406

1. Mục tiêu đào tạo:
Ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về Quản trị văn phòng để đảm nhiệm được công việc của người nhân viên, cán bộ văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Chương trình giáo dục đại học trình độ Đại học (4 năm), Cao đẳng (3 năm), Cao đẳng liên thông ngành Quản trị văn phòng (18 tháng). Người học có cơ hội được học liên thông trong các chương trình từ trung cấp lên cao đẳng, đại học.
2. Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Quản trị văn phòng có năng lực đảm nhiệm các vị trí và thực hiện được nhiệm vụ sau:
- Có khả năng giúp lãnh đạo cơ quan quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ văn phòng tại các đơn vị, bộ phận văn phòng của cơ quan, tổ chức.
- Có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng như: tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; soạn thảo văn bản; tổ chức quản lý và giải quyết văn bản; kỹ năng giao tiếp; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền.
- Có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, biết ứng dụng các chương trình phần mềm tin học thông dụng.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác văn phòng ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương
 Chuyên viên làm công tác hành chính văn phòng;
 Làm cán bộ văn thư, lưu trữ; thư ký tổng hợp, trợ lí cho lãnh đạo;
 Làm cán bộ quản lí phòng (bộ phận) văn phòng (Trưởng phòng hành chính hoặc Chánh văn phòng) tại các cơ quan, doanh nghiệp.
4. Nhu cầu xã hội về ngành học
Nhu cầu xã hội về ngành học này rất lớn. Ngành học này được đào tạo từ năm 2006, qua điều tra những sinh viên tốt nghiệp có trên 90% sinh viên có việc làm đúng nghề./.
B. Chuyên ngành: NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C340406
1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận và thực tiễn của khoa học Văn thư- Lưu trữ để vận dụng vào công tác Văn thư- Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
2. Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo: Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản của công tác Văn thư- Lưu trữ.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Đảm nhiệm các chức danh như chuyên viên Văn thư, chuyên viên Lưu trữ.
Thực hiện được các nội dung cơ bản của công tác Văn thư, công tác Lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp và các Trung tâm, phòng, kho lưu trữ.
C. Chuyên ngành: HÀNH CHÍNH HỌC
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C340406

1. Mục tiêu đào tạo
Ngành Hành chính học bậc cao đẳng đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ hành chính để có thể làm tốt các công việc hành chính tại các cơ quan, tổ chức.
2. Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo
Sinh viên tốt nghiệp Hành chính học được trang bị kiến thức, kỹ năng về hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, soạn thảo, xử lý văn bản, công tác hành chính văn phòng, công tác tổ chức, nhân sự, lập kế hoạch,…
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên cao đẳng Hành chính học ra trường sẽ có cơ hội trở thành chuyên viên được làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương hoặc tại văn phòng, phòng hành chính - tổ chức, quản lý nhân sự tại các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.
D. Chuyên ngành: HÀNH CHÍNH VĂN THƯ
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C340406
1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình giáo dục đại học trình độ Cao đẳng (3 năm) nhằm đào tạo nhân lực làm công tác hành chính văn thư có trình độ lý luận và năng lực tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức.
2. Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Sinh viên học ngành Hành chính văn thư bậc Cao đẳng tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản trong công tác văn thư, công tác lưu trữ như kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ hiện hành; quản lý, tra tìm hồ sơ, tài liệu; tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư ký văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng và những kiến thức về văn hoá công sở...
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Tốt nghiệp chương trình hành chính văn thư tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội, cử nhân cao đẳng có đủ năng lực và phẩm chất để đảm nhiệm các công việc sau:
 Quản lí công tác văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
 Trở thành chuyên viên văn thư tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp;
 Làm thư ký văn phòng hay trợ lý lãnh đạo.
 Làm việc ở bộ phận văn phòng của các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp;
V. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C220342
1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ Cao đẳng (3 năm) nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể:
Về kiến thức
Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Về kỹ năng
Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa; có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Vê thái độ
Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 Cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
 Phòng Văn hóa Thông tin cấp quận, huyện
 Ban văn xã của xã, phường.
 Nhà văn hóa, Câu lạc bộ tại các đơn vị cơ sở.
 Các đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp; cơ quan đoàn thể, cộng đồng dân cư.
VI. NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C340407
1. Mục tiêu đào tạo:
Chuyên ngành Thư ký văn phòng nhằm mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ thư ký hành chính, thư ký tổng hợp, thư ký lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức.
2. Kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Sinh viên theo học chuyên ngành thư ký văn phòng sẽ được đào tạo, trang bị những kiến thức lý luận và thực tiễn về các nghiệp vụ của thư ký văn phòng: tiếp – đãi khách; thu thập và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, cơ quan; tổ chức hội họp; tổ chức phòng làm việc; tổ chức chuyến đi công tác; xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch công tác. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết xung đột...

3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội trở thành thư ký điều hành, thư ký chuyên môn thuộc lĩnh vực văn phòng, thư ký riêng của lãnh đạo làm việc tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

VII. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C380201
1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Dịch vụ pháp lý (3 năm) có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và khả năng vân dụng kiến thức pháp luật giải quyết các công việc đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2. Kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Ngoài hệ thống kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực khoa học pháp lý, sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản để thích ứng với nhiều vị trí việc làm có liên quan đến hoạt động tư vấn dịch vụ pháp lý như: Kỹ năng tư vấn; kỹ năng xây dựng quy trình, thủ tục; kỹ năng giải quyết tranh chấp; kỹ năng liên hệ và giải quyết với công dân; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng; kỹ năng tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo…
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Dịch vụ pháp lý bậc cao đẳng có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất để trở thành người cán bộ pháp lý làm việc tại các vụ, phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là đảm nhiệm chức danh cán bộ tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; làm việc tại các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý như: Hội Luật gia, Đoàn luật sư; làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế với vai trò là cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

4. Nhu cầu của xã hội về ngành học:
Hiện nay, nhu cầu sử dụng cán bộ pháp lý tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức xã hội là rất lớn. Nước ta hiện có một hệ thống các cơ quan chuyên ngành pháp luật từ trung ương đến địa phương. Ngoài Bộ Tư pháp, cả nước có khoảng 1402 cơ quan tòa án, viện kiểm sát các cấp. Hầu hết các cơ quan nhà nước khác từ trung ương xuống địa phương đều có các vụ, phòng, ban hoặc cán bộ làm công tác pháp chế; hơn 500.000 doanh nghiệp có quy mô khác nhau và hàng nghìn trung tâm tư vấn pháp lý đòi hỏi một nguồn nhân lực dồi dào đội ngũ cán bộ, nhân viên có kiến thức pháp luật đã qua đào tạo.

VIII. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bậc đào tạo: Cao đẳng Mã ngành Cao đẳng: C480202

1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản và những kỹ thuật công nghệ tiên tiến của ngành Tin học và những ứng dụng của nó vào các lĩnh vực đời sống xã hội. Có hệ thống kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức về khoa học cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo năng lực thực hành nghề nghiệp. Có phẩm chất chính trị, sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2. Kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:
Nắm vững kiến thức về chuyên môn, bao gồm kiến thức cơ bản của nhóm ngành, khối kiến thức về cơ sở ngành, khối kiến thức chuyên ngành như khoa học máy tính, các hệ thống thông tin, Mạng và truyền thông Máy tính, Công nghệ phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động của ngành Nội vụ về Văn phòng, Văn thư, Lưu trữ, quản lý cán bộ và các lĩnh vực chuyên ngành khác.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp với bằng Cử nhân Tin học có khả năng đảm nhận các công việc sau:
- Làm việc tại các Trung tâm Tin học của cơ quan Nhà nước, các công ty, các doanh nghiệp, công ty phần mềm, tham gia vào các dự án tại các đơn vị công tác trong các lĩnh vực quản trị hệ thống mạng thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, quản lý và triển khai hệ thống, lập trình các chương trình ứng dụng.
- Giảng dạy về Tin học tại các trường phổ thông và các trung tâm đào tạo Tin học.
- Tiếp tục học ở các bậc cao hơn hoặc chuyển đổi sang các ngành học khác để nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ và dùng Tin học phát triển các ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành./.
Sponsored links:

Rao vặt tương tự: Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội.

 1. Thông báo tuyển sinh 2012 - Đại học Nội vụ Hà Nội (12.4.2012).
 2. Đại học điện lực tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012 (23.7.2012).
 3. Tuyển sinh viên thái nguyên làm thêm hè 2012 (6.8.2012).
 4. Tuyển sinh lớp học đấu thầu cơ bản và nâng cao tháng 3 và 4/2012 mới nhất (23.3.2012).
 5. tuyển sinh liên thông Đại Học Nghành kế toán năm 2012 (13.4.2012).
 6. Trường Trung cấp công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2011 - 2012 (26.10.2011).
 7. THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG (7.4.2012).
 8. Tuyển Sinh Liên thông từ TCCN,CĐ lên ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Xây Dựng, Công Nghiệp...V V năm 2012./ (11.2.2012).
 9. Trung cấp Dược Hà Nội tuyển sinh 2012 (6.6.2012).
 10. Trường CĐ Y tế Hà Đông tuyển sinh Dược sỹ, Y sỹ, điều dưỡng 2012 (30.7.2012).
 11. Trường CĐ Y tế Hà Đông tuyển sinh Dược sỹ, Y sỹ, điều dưỡng 2012.. (25.8.2012).
 12. Toàn cảnh tuyển sinh 2012 (3.2.2012).
 13. Tuvantuyensinh.vn – Toàn cảnh tuyển sinh 2012 (2.2.2012).
 14. Tuvantuyensinh.vn – Toàn cảnh tuyển sinh 2012 (13.1.2012).
 15. Tuvantuyensinh.vn – Toàn cảnh tuyển sinh 2012 (30.1.2012).
 16. Tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà 2012 (8.8.2012).
 17. Tuyển sinh MBA năm 2012, học bổng và những ưu đãi hấp dẫn nhất (16.11.2011).
 18. Cao Đẳng Kinh Tể Kỹ Thuật Trung Ương tuyển sinh năm 2012 (6.10.2012).
 19. TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY 2012 (học buổi tối) - KẾ TOÁN, QTKD, TCNH, ĐIỆN (31.10.2012).
 20. Đồ Họa Dpi_Tuyển Sinh các lớp chuyên đề tháng 02-2012 (22.12.2011).
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.124, 07 February, 2013 00:52:06 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).