Rao vat: Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap.

Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap.

Tin rao Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 6/12/2010 boi Rao Vat. Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap da co tat ca 380 luot xem.
Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap - Bản không dấu.
Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap - Bản có dấu.

Sponsored links:
THONG BAO
Tuyen sinh nghanh su pham mam non su pham tieu hoca. he chinh qui truong cdsp ha noi (nganh su pham tieu hoc su pham tdtt)b. he chinh qui truong cdsp mau giao tw (nganh su pham mam non)

1. Chuyen nghanh dao tao :  Su pham mam non; Tieu hoc, TDTT
2. Doi tuong tuyen sinh : da tot nghiep PTTH, BTVH hoac da hoc het cap III nhung chua do tot nghiep.
3. Ho so xet tuyen :
- Phieu dang ky du thi ( theo mau cua Bo GD)
-Ban Hoc sinh sao bang tot nghiep THPT ( hoac bang cap tuong duong)- ( neu co).
- Hoc ba cong chung
- 04 anh co 4x6 ( co ghi ro ho ten, ngay sinh phia sau anh - 02 phong bi ( ghi ro dia chi nguoi nhan va dan tem),
- Ho so trung tuyen
- Ban sao giay khai sinh
4. Thoi gian nhan ho so: tu thang 12/2010 den 01/2010
5. Dia diem dao tao : Cau Giay - Ha Noi.
Dien thoai lien lac: 0979 121 131

Nguon trich dan : HTTP://CAODANGSUPHAMHANOI.COM.VN
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Truong CD Su pham Ha Noi tuyen sinh he trung cap.

 1. THONG BAO TUYEN SINH NAM 2012 CUA TRUONG CAO DANG SU PHAM TRUNG UONG (7.4.2012).
 2. Tuyen sinh trung cap he chinh quy truong trung cap cong nghe ha noi (22.1.2011).
 3. Truong Trung cap cong nghe Ha Noi thong bao tuyen sinh nam 2011 - 2012 (26.10.2011).
 4. Truong Trung cap Cong nghe Ha Noi xet tuyen trung cap chinh quy nam 2012 (7.5.2012).
 5. Trung cap Duoc Ha Noi tuyen sinh 2012 (6.6.2012).
 6. Tuyen sinh Trung cap chinh quy (30.6.2011).
 7. Tuyen sinh trung cap Ke toan hoc T7, CN cac buoi toi (29.10.2011).
 8. TUYEN SINH TRUNG CAP & LIEN THONG HE CHINH QUY (3.5.2009).
 9. Tuyen sinh trung cap KE TOAN hoc toi,1 nam co bang (16.11.2011).
 10. TRUONG DAI HOC DIEN LUC TUYEN SINH NAM 2011 (26.7.2011).
 11. Truong CD Y te Ha Dong tuyen sinh Duoc sy, Y sy, dieu duong 2012.. (25.8.2012).
 12. Truong CD Y te Ha Dong tuyen sinh Duoc sy, Y sy, dieu duong 2012 (30.7.2012).
 13. Lien Thong Dai Hoc Thuong Mai - Tuyen sinh He Chinh Quy tu trung cap, cao dang len DH (12.12.2011).
 14. Truong tc Duoc Ha Noi tuyen sinh duoc sy (1 nam hoc ngoai gio HC) (19.7.2012).
 15. TUYEN SINH TRUNG CAP CHUYEN NGHIEP CHINH QUY 2012 (hoc buoi toi) - KE TOAN, QTKD, TCNH, DIEN (31.10.2012).
 16. Tuyen sinh Truong Cao Dang Cong Nghe Bac Ha 2012 (8.8.2012).
 17. Truong CDCN&KD Viet Tien Da Nang thong bao tuyen sinh 2011 (1.3.2011).
 18. Truong mam non Disney house Tuyen sinh lien tuc cac be tu 1den 5 tuoi (22.3.2012).
 19. ANZ Education Hai Phong tuyen sinh du hoc Anh Quoc truong LSC (11.9.2009).
 20. My phu Aparment trung tam quan 7 chi 15.2t/m2, gia re nhat thi truong (12.11.2010).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 117.6.134.112, 05 February, 2013 14:25:10 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).